Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
621 037 € 570 296 € 479 465 € 406 916 € 444 288 € 432 636 € 258 806 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 535 € 10 610 € 2 812 € 4 687 € 6 562 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 535 € 10 610 € 2 812 € 4 687 € 6 562 € 0 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 535€ 10 610€ 2 812€ 4 687€ 6 562€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
613 826 € 557 462 € 476 049 € 401 417 € 436 938 € 422 048 € 257 888 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 745 € 45 072 € 591 € 3 722 € 4 895 € 5 141 € 3 218 €
032
B.I.1
Materiál
2 745€ 45 072€ 591€ 3 722€ 4 895€ 5 141€ 3 218€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
21 455 € 21 943 € 19 435 € 22 979 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 455€ 21 943€ 19 435€ 22 979€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
474 599 € 411 342 € 379 729 € 301 216 € 375 899 € 356 273 € 164 738 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
457 700€ 396 298€ 360 557€ 296 661€ 352 238€ 356 273€ 164 738€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
15 945€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 898€ 14 967€ 18 952€ 4 555€ 7 716€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1€ 77€ 220€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
115 027 € 79 105 € 76 294 € 73 500 € 56 144 € 60 634 € 89 932 €
056
B.IV.1
Peniaze
54 741€ 65 742€ 63 672€ 60 793€ 51 913€ 36 347€ 33 338€
057
B.IV.2
Účty v bankách
60 286€ 13 363€ 12 622€ 12 707€ 4 231€ 24 287€ 56 594€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
676 € 2 224 € 604 € 812 € 788 € 10 588 € 918 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
676€ 2 224€ 604€ 812€ 788€ 885€ 918€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 703€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
621 037 € 570 296 € 479 465 € 406 916 € 444 288 € 432 636 € 258 806 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
93 668 € 36 075 € 39 082 € 48 526 € 56 788 € 83 929 € 41 410 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
86 365 € 28 772 € 31 779 € 41 223 € 49 485 € 76 626 € 34 107 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
527 369 € 534 221 € 440 383 € 358 390 € 387 500 € 348 707 € 217 396 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 530 € 2 025 € 2 284 € 2 271 € 2 363 € 2 063 € 1 747 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 530€ 2 025€ 2 284€ 2 271€ 2 363€ 2 063€ 1 747€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
290 € 274 € 271 € 212 € 167 € 130 € 100 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
290€ 274€ 271€ 212€ 167€ 130€ 100€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
520 453 € 524 346 € 437 828 € 355 907 € 384 970 € 346 514 € 215 549 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
136 914€ 185 996€ 130 780€ 88 875€ 149 515€ 175 870€ 99 017€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
609€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
365 942€ 337 170€ 305 391€ 264 168€ 214 682€ 138 056€ 103 949€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 326€ 362€ 648€ 1 257€ 1 616€ 1 022€ 955€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
750€ 235€ 329€ 839€ 1 036€ 941€ 641€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 478€ 561€ 653€ 763€ 16 099€ 30 603€ 7 177€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
43€ 22€ 27€ 5€ 2 022€ 22€ 3 201€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 096 € 7 576 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 016€ 5 387€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 080€ 2 189€