Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HLADOHLAS GROUP, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
125 217 € 125 606 € 165 029 € 229 864 € 291 313 € 247 378 € 221 597 € 257 405 € 274 368 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
108 769€ 112 550€ 150 111€ 211 402€ 243 752€ 206 849€ 179 718€ 237 360€ 272 464€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 232€ 12 797€ 14 872€ 17 791€ 42 290€ 32 558€ 33 954€ 16 645€ 1 904€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
216€ 259€ 46€ 671€ 5 271€ 7 971€ 7 925€ 3 400€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
127 606 € 118 168 € 122 375 € 142 816 € 186 932 € 155 148 € 148 453 € 160 301 € 248 674 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
45 388€ 46 997€ 59 487€ 84 653€ 80 556€ 74 588€ 62 423€ 85 649€ 205 000€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 793€ 12 643€ 8 037€ 6 238€ 7 095€ 6 252€ 9 140€ 7 779€ 3 672€
11
C.
Služby
52 801€ 44 157€ 50 346€ 48 610€ 75 187€ 39 672€ 47 449€ 37 446€ 15 304€
12
D.
Osobné náklady
127€ 17 070€ 22 163€ 14 610€ 13 193€ 12 944€
13
E.
Dane a poplatky
303€ 295€ 442€ 346€ 416€ 343€ 420€ 291€ 282€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 987€ 11 172€ 1 440€ 444€ 751€ 8 050€ 12 075€ 12 075€ 11 472€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 334€ 2 904€ 2 623€ 2 398€ 5 857€ 4 080€ 2 336€ 3 868€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 389 € 7 438 € 42 654 € 87 048 € 104 381 € 92 230 € 73 144 € 97 104 € 25 694 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 019 € 21 550 € 47 113 € 89 692 € 123 204 € 118 895 € 94 660 € 123 131 € 50 392 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 143 € 1 964 € 5 163 € 2 432 € 3 033 € 108 254 € 1 272 € 508 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
106 959€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
3 019€ 173€ 952€ 680€ 4€
24
X.
Výnosové úroky
1 778€ 1 938€ 2 118€ 2 210€ 2 071€ 606€ 1 253€ 507€
25
XI.
Kurzové zisky
5€ 26€ 26€ 49€ 10€ 9€ 15€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 360€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
214 € 2 853 € 112 € 350 € 152 € 106 138 € 1 547 € 110 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
105 629€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
303€ 1 423€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
93€ 55€ 55€ 150€ 62€ 72€ 42€ 48€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
121€ 2 798€ 57€ 200€ 90€ 134€ 82€ 62€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
4 929 € -889 € 5 051 € 2 082 € 2 881 € 2 116 € -275 € 398 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 540 € 6 549 € 47 705 € 89 130 € 107 262 € 94 346 € 72 869 € 97 502 € 25 694 €
36
P.
Daň z príjmov
563€ 1 659€ 10 398€ 19 043€ 45 885€ 19 638€ 16 386€ 22 964€ 5 653€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 977 € 4 890 € 37 307 € 70 087 € 61 377 € 74 708 € 56 483 € 74 538 € 20 041 €