Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Railtrans Wagon, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 241 189 € 10 031 774 € 7 321 454 € 4 305 653 € 1 395 880 € 375 638 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 241 189€ 10 031 774€ 7 321 454€ 4 305 653€ 1 395 880€ 375 638€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 264 395 € 1 231 984 € 674 969 € 321 301 € 55 055 € 32 420 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 726€ 45 456€ 12 261€ 6 304€ 2 783€ 13 625€
10
B.2
Služby
2 200 669€ 1 186 528€ 662 708€ 314 997€ 52 272€ 18 795€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 976 794 € 8 799 790 € 6 646 485 € 3 984 352 € 1 340 825 € 343 218 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
68 318 € 70 956 € 69 854 € 47 106 € 53 353 € 30 359 €
13
C.1
Mzdové náklady
48 528€ 51 170€ 50 648€ 34 106€ 38 600€ 21 934€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 129€ 18 075€ 17 827€ 12 005€ 13 586€ 7 720€
16
C.4
Sociálne náklady
2 661€ 1 711€ 1 379€ 995€ 1 167€ 705€
17
D
Dane a poplatky
708€ 839€ 65€ 61€ 60€ 17 639€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 141 354€ 3 378 719€ 2 465 271€ 1 484 786€ 495 508€ 148 650€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 135 646€ 15 558 637€ 5 716 255€ 1 235€ 233€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 103 226€ 15 548 815€ 5 716 060€ 1 186€ 186€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
75 653€ 4 699€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
128 527€ 37 198€ 129 125€ 19 458€ 214€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
286 946€ 162 862€ 151 384€ 93 041€ 39 115€ 15 765€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 564 762 € 5 228 735 € 4 089 231 € 2 378 865 € 753 050 € 130 805 €
38
X.
Výnosové úroky
184€ 1 168€ 271€ 18€ 54€ 28€
39
N
Nákladové úroky
1 538 966€ 1 408 549€ 1 116 576€ 739 648€ 317 905€ 80 798€
40
XI.
Kurzové zisky
2 337€ 20 421€ 7€
41
O
Kurzové straty
5 878€ 178€ 18€ 12€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
500€ 24€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48 678€ 32 444€ 6 185€ 1 467€ 49 425€ 14 148€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 590 501 € -1 419 582 € -1 122 501 € -741 097 € -367 288 € -94 894 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 974 261 € 3 809 153 € 2 966 730 € 1 637 768 € 385 762 € 35 911 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
854 903 € 800 617 € 624 583 € 5 973 € -3 326 € 7 920 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
29 954€ 111 797€ 90 055€ 5 973€ 3 487€ 1 107€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
824 949€ 688 820€ 534 528€ -6 813€ 6 813€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 119 358 € 3 008 536 € 2 342 147 € 1 631 795 € 389 088 € 27 991 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 974 261 € 3 809 153 € 2 966 730 € 1 637 768 € 385 762 € 35 911 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 119 358 € 3 008 536 € 2 342 147 € 1 631 795 € 389 088 € 27 991 €