Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
169 190 € 224 239 € 188 802 € 190 508 € 248 466 € 117 161 € 164 982 € 130 502 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
119 277€ 220 826€ 172 821€ 157 143€ 217 292€ 75 432€ 137 965€ 95 104€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 137€ 3 185€ 13 698€ 25 312€ 31 143€ 35 981€ 22 017€ 22 698€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 000€ 12 700€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 776€ 228€ 283€ 8 053€ 31€ 5 748€ 5 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
158 573 € 255 399 € 188 896 € 183 170 € 241 643 € 108 830 € 167 263 € 118 065 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62 955€ 133 849€ 114 648€ 109 029€ 165 482€ 49 376€ 99 827€ 69 261€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 148€ 24 872€ 16 688€ 22 295€ 41 235€ 11 152€ 13 892€ 7 646€
11
C.
Služby
34 395€ 73 933€ 42 500€ 35 636€ 24 785€ 41 607€ 48 081€ 40 565€
12
D.
Osobné náklady
8 749€ 5 630€ 2 355€
13
E.
Dane a poplatky
494€ 511€ 424€ 505€ 644€ 400€ 543€ 125€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 575€ 13 467€ 9 006€ 12 495€ 9 429€ 6 295€ 4 850€ 400€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6€ 18€ 855€ 68€ 70€ 68€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
10 617 € -31 160 € -94 € 7 338 € 6 823 € 8 331 € -2 281 € 12 437 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 916 € -8 643 € 12 683 € 15 495 € 16 933 € 9 278 € -1 818 € 330 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
233 € 28 € 27 € 5 € 48 € 1 418 € 7 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
6€ 4€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
233€ 28€ 27€ 5€ 48€ 1 412€ 3€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 050 € 3 234 € 2 995 € 2 467 € 1 492 € 1 059 € 1 114 € 11 712 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
10 405€
32
N.
Kurzové straty
234€ 1 060€ 1 988€ 1 162€ 287€ 296€ 192€ 507€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 816€ 2 174€ 1 007€ 1 305€ 1 205€ 763€ 922€ 800€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 817 € -3 206 € -2 968 € -2 462 € -1 444 € 359 € -1 107 € -11 709 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 800 € -34 366 € -3 062 € 4 876 € 5 379 € 8 690 € -3 388 € 728 €
36
P.
Daň z príjmov
83€ 1 046€ 1 110€ 1 078€ 961€ 195€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 717 € -34 366 € -3 062 € 3 830 € 4 269 € 7 612 € -4 349 € 533 €