Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 748 928€ 3 970 655€ 3 270 610€ 2 742 646€ 2 484 879€ 2 197 006€ 1 586 728€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 459 521€ 2 884 978€ 2 315 199€ 1 949 724€ 1 854 484€ 1 663 412€ 1 179 884€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 289 407 € 1 085 677 € 955 411 € 792 922 € 630 395 € 533 594 € 406 844 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
9 721 € 7 431 € 7 989 € 17 500 € 19 031 € 23 150 € 43 565 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 721€ 7 431€ 7 989€ 17 500€ 19 031€ 23 150€ 43 565€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
278 452 € 195 837 € 193 667 € 198 185 € 189 613 € 193 339 € 186 157 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
44 593€ 33 100€ 26 600€ 31 800€ 35 534€ 41 946€ 29 550€
10
B.2
Služby
233 859€ 162 737€ 167 067€ 166 385€ 154 079€ 151 393€ 156 607€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 020 676 € 897 271 € 769 733 € 612 237 € 459 813 € 363 405 € 264 252 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
606 495 € 518 788 € 471 084 € 293 194 € 250 574 € 197 341 € 137 989 €
13
C.1
Mzdové náklady
397 549€ 337 408€ 352 761€ 214 307€ 183 100€ 143 499€ 101 962€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
40 700€ 39 600€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
146 810€ 125 280€ 106 946€ 70 701€ 60 063€ 46 931€ 31 515€
16
C.4
Sociálne náklady
21 436€ 16 500€ 11 377€ 8 186€ 7 411€ 6 911€ 4 512€
17
D
Dane a poplatky
6 884€ 5 421€ 5 521€ 6 185€ 3 388€ 5 288€ 3 053€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 414€ 51 020€ 42 091€ 48 904€ 50 257€ 54 462€ 38 764€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 350€ 137 500€ 73 583€ 11 760€ 9 667€ 26 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 051€ 43 940€ 50 092€ 11 760€ 4 482€ 43 750€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 589€ 6 323€ 4 259€ 10 572€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 757€ 7 621€ 6 293€ 10 910€ 16 263€ 5 630€ 4 923€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 388€ 7 042€ 5 560€ 16 926€ 8 701€ 16 913€ 6 516€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
363 962 € 316 298 € 341 071 € 270 857 € 163 156 € 100 216 € 65 603 €
38
X.
Výnosové úroky
5 674€ 5 673€ 32€ 132€ 175€ 70€ 47€
39
N
Nákladové úroky
11 345€ 13 423€ 5 182€ 6 810€ 5 166€ 4 089€ 2 261€
40
XI.
Kurzové zisky
2 506€ 3 945€ 6 509€ 829€ 5 594€ 1 244€ 1 433€
41
O
Kurzové straty
5 023€ 8 027€ 5 898€ 13 500€ 12 300€ 11 881€ 16 477€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 934€ 4 811€ 7 746€ 5 306€ 3 737€ 3 445€ 3 763€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 118 € -16 643 € -12 285 € -24 655 € -15 434 € -18 101 € -21 021 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
349 844 € 299 655 € 328 786 € 246 202 € 147 722 € 82 115 € 44 582 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
74 889 € 63 490 € 70 110 € 56 839 € 33 419 € 20 689 € 10 754 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
74 784€ 63 353€ 70 257€ 56 928€ 34 339€ 20 689€ 10 754€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
105€ 137€ -147€ -89€ -920€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
274 955 € 236 165 € 258 676 € 189 363 € 114 303 € 61 426 € 33 828 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
349 844 € 299 655 € 328 786 € 246 202 € 147 722 € 82 115 € 44 582 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
274 955 € 236 165 € 258 676 € 189 363 € 114 303 € 61 426 € 33 828 €