Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Odbytové družstvo západ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 958 068€ 10 807 080€ 4 341 026€ 3 991 889€ 4 016 349€ 3 234 400€ 3 295 277€ 3 609 165€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 980 007 € 10 829 027 € 4 350 081 € 4 000 475 € 4 025 144 € 3 243 162 € 3 303 327 € 3 616 378 € 3 410 759 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 958 068€ 10 807 080€ 4 341 026€ 3 991 889€ 4 016 348€ 3 234 400€ 3 295 277€ 3 609 165€ 3 392 861€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 939€ 21 947€ 9 055€ 8 586€ 8 796€ 8 762€ 8 050€ 7 213€ 17 898€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 975 250 € 10 823 373 € 4 332 425 € 3 983 183 € 4 007 744 € 3 230 989 € 3 292 569 € 3 608 889 € 3 403 783 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 941 549€ 10 789 885€ 4 311 951€ 3 963 617€ 3 988 102€ 3 210 645€ 3 273 827€ 3 590 510€ 3 386 279€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38€ 22€ 33€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
10 375€ 9 027€ 5 206€ 5 571€ 5 557€ 6 215€ 5 764€ 6 242€ 6 087€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 317 € 2 491 € 6 048 € 5 343 € 5 289 € 5 307 € 4 861 € 4 920 € 4 493 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 000€ 1 900€ 4 600€ 4 100€ 4 050€ 4 050€ 3 690€ 3 740€ 3 474€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
317€ 591€ 1 448€ 1 243€ 1 239€ 1 257€ 1 171€ 1 180€ 1 019€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€
20
F.
Dane a poplatky
33€ 132€ 66€ 66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 938€ 21 948€ 9 055€ 8 586€ 8 796€ 8 822€ 8 051€ 7 217€ 6 924€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 757 € 5 654 € 17 656 € 17 292 € 17 400 € 12 173 € 10 758 € 7 489 € 6 976 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 106 € 8 146 € 23 836 € 22 701 € 22 689 € 17 540 € 15 686 € 12 413 € 495 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 2 € 4 € 4 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 € 4 € 4 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 2€ 4€ 4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
378 € 402 € 333 € 323 € 306 € 306 € 235 € 107 € 107 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€
52
O.
Kurzové straty
0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
378€ 402€ 333€ 323€ 306€ 306€ 235€ 107€ 107€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-378 € -402 € -333 € -323 € -306 € -304 € -231 € -103 € -104 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 379 € 5 252 € 17 323 € 16 969 € 17 094 € 11 869 € 10 527 € 7 386 € 6 872 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
927 € 808 € 3 594 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 881 € 1 580 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
927€ 808€ 3 594€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 2 881€ 1 580€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 452 € 4 444 € 13 729 € 14 089 € 14 214 € 8 989 € 7 646 € 4 505 € 5 292 €