Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mlieko Považie OOV - družstvo

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 336 855€ 3 581 673€ 4 032 769€ 4 009 620€ 3 281 586€ 3 591 345€ 3 876 011€ 2 909 980€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 336 855 € 3 581 673 € 4 032 769 € 4 009 620 € 3 281 586 € 3 591 344 € 3 876 011 € 2 956 421 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 322 917€ 3 572 459€ 4 019 322€ 3 994 690€ 3 267 601€ 3 578 612€ 3 865 762€ 2 908 666€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 938€ 9 214€ 13 447€ 14 930€ 13 985€ 12 732€ 10 249€ 1 314€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46 441€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 336 855 € 3 581 673 € 4 035 947 € 4 003 019 € 3 275 097 € 3 594 580 € 3 889 768 € 2 929 873 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 322 917€ 3 572 459€ 4 019 322€ 3 989 644€ 3 257 601€ 3 568 612€ 3 865 762€ 2 908 666€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
13 938€ 8 473€ 10 507€ 11 345€ 11 105€ 11 766€ 11 469€ 8 607€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 € 0 € 0 € 6 361 € 14 136 € 12 537 € 12 468 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 4 760€ 10 520€ 9 384€ 9 524€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 1 601€ 3 616€ 3 153€ 2 944€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
0€ 0€ 118€ 0€ 0€ 66€ 0€ 132€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 741€ 6 000€ 2 030€ 30€ 0€ 0€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
0 € 0 € -3 178 € 6 601 € 6 489 € -3 236 € -13 757 € 26 548 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
0 € 741 € 2 940 € 8 631 € 12 880 € 10 966 € -1 220 € -7 293 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 € 3 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
197 € 152 € 143 € 123 € 123 € 129 € 125 € 126 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
197€ 152€ 143€ 123€ 123€ 129€ 125€ 126€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-197 € -152 € -143 € -123 € -122 € -127 € -122 € -123 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-197 € -152 € -3 321 € 6 478 € 6 367 € -3 363 € -13 879 € 26 425 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € 0 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 6 096 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 0€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 6 096€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-197 € -152 € -3 321 € 3 598 € 3 487 € -6 243 € -16 760 € 20 329 €