Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 852 611 € 1 943 983 € 2 038 698 € 2 369 805 € 2 394 603 € 2 123 890 € 964 136 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 595 083 € 1 695 128 € 1 833 943 € 2 186 773 € 2 187 665 € 2 101 692 € 935 144 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 595 083 € 1 695 128 € 1 833 943 € 2 186 773 € 2 187 665 € 2 101 692 € 935 144 €
012
A.II.1
Pozemky
1 413 563€ 1 413 563€ 1 413 563€ 1 682 981€ 1 682 981€ 529 418€ 529 418€
013
A.II.2
Stavby
120 485€ 129 455€ 138 425€ 147 395€ 156 365€ 150 123€ 143 570€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 422€ 25 447€ 67 075€ 91 776€ 82 787€ 1 875€ 239€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 880€ 1 792€ 2 704€ 3 615€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
45 613€ 125 783€ 213 088€ 261 917€ 261 917€ 1 420 276€ 261 917€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
257 251 € 248 698 € 203 542 € 178 706 € 201 920 € 20 273 € 26 186 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 283 € 34 824 € 7 181 € 1 503 € 58 043 € 20 € 108 €
032
B.I.1
Materiál
12 283€ 7 244€ 6 954€ 1 460€ 3 196€ 20€ 108€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
27 580€ 54 747€
036
B.I.5
Tovar
227€ 43€ 100€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
194 851 € 195 934 € 182 943 € 171 997 € 141 642 € 19 314 € 24 852 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
169 982€ 172 934€ 157 439€ 143 947€ 99 372€ 18 720€ 24 852€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
594€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 020€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
24 869€ 23 000€ 25 504€ 28 050€ 23 250€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
50 117 € 17 940 € 13 418 € 5 206 € 2 235 € 939 € 1 226 €
056
B.IV.1
Peniaze
46 243€ 8 051€ 6 473€ 4 840€ 562€ 288€ 84€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 874€ 9 889€ 6 945€ 366€ 1 673€ 651€ 1 142€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
277 € 157 € 1 213 € 4 326 € 5 018 € 1 925 € 2 806 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 177€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
277€ 157€ 4 865€ 4 533€ 583€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36€ -539€ 485€ 1 342€ 2 806€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 852 611 € 1 943 983 € 2 038 698 € 2 369 805 € 2 394 603 € 2 123 890 € 964 136 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-14 217 € 4 369 € -98 913 € -65 483 € -224 578 € 2 086 € -49 664 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
48 319 € 3 319 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
48 319€ 3 319€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
448 319 € 448 319 € 298 319 € 248 319 € 48 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
448 319€ 448 319€ 298 319€ 248 319€ 48 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-477 143 € -430 426 € -346 996 € -306 092 € -79 428 € -86 178 € -87 648 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 922€ 7 922€ -32 982€ 7 922€ 7 922€ 1 172€ 1 172€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-485 065€ -438 348€ -314 014€ -314 014€ -87 350€ -87 350€ -88 820€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-18 587 € -46 718 € -83 430 € -40 904 € -226 663 € 6 751 € 1 471 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 866 828 € 1 939 614 € 2 137 611 € 2 435 288 € 2 619 181 € 2 121 262 € 1 013 800 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 575 € 2 120 € 4 556 € 4 801 € 1 627 € 2 907 € 130 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 575€ 1 578€ 1 420€ 2 969€ 1 627€ 2 907€ 130€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
542€ 3 136€ 1 832€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 339 € 978 € 828 € 677 € 271 € 127 € 141 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 195€ 978€ 828€ 677€ 271€ 127€ 124€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
144€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
17€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
389 008 € 461 994 € 437 135 € 438 434 € 397 623 € 25 648 € 19 652 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
328 263€ 428 080€ 392 993€ 372 922€ 357 209€ 17 122€ 13 319€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 654€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 361€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 828€ 9 428€ 5 005€ 9 467€ 7 892€ 329€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 746€ 7 549€ 9 206€ 19 095€ 7 619€ 187€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 659€ 14 651€ 31 940€ 36 950€ 20 077€ 4 098€ 767€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
151€ 2 286€ -2 009€ 4 826€ 3 912€ 3 912€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 470 906€ 1 474 522€ 1 695 092€ 1 991 376€ 1 526 660€ 1 292 580€ 993 877€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
693 000 € 800 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
693 000€ 800 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
542 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
542€