Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 123€ 2 374€ 2 862€ 51 886€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 450€ 2 101€ 2 744€ 9 299€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-327 € 273 € 118 € 42 587 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
468 163 € 942 497 € 397 380 € 655 705 € 475 350 € 61 912 € 28 447 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
495 743€ 914 917€ 397 380€ 710 452€ 420 603€ 61 912€ 28 447€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-27 580€ 27 580€ -54 747€ 54 747€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
251 460 € 738 850 € 444 710 € 539 002 € 571 866 € 34 764 € 17 468 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
79 618€ 105 268€ 76 065€ 166 918€ 172 781€ 27 563€ 12 436€
10
B.2
Služby
171 842€ 633 582€ 368 645€ 372 084€ 399 085€ 7 201€ 5 032€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
216 703 € 203 320 € -47 057 € 116 821 € -53 929 € 27 148 € 10 979 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
108 540 € 74 258 € 57 573 € 104 947 € 63 664 € 2 033 €
13
C.1
Mzdové náklady
79 636€ 55 024€ 42 342€ 77 791€ 47 043€ 1 459€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 830€ 18 965€ 14 783€ 26 667€ 15 674€ 514€
16
C.4
Sociálne náklady
1 074€ 269€ 448€ 489€ 947€ 60€
17
D
Dane a poplatky
9 262€ 9 131€ -4 281€ 19 145€ 16 097€ 4 596€ 515€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 875€ 19 179€ 30 672€ 27 285€ 17 536€ 7 828€ 7 259€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
360 637€ 21€ 17 706€ 42€ 25€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 874€ 269 418€ 17 805€ 40€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-921€ 1 368€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 475€ 12 267€ 642€ 6 295€ 73 654€ 528€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93 087€ 117 940€ 75 395€ 31 752€ 105 710€ 793€ 853€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-10 586 € -36 874 € -115 923 € -59 992 € -183 381 € 12 428 € 2 377 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
2€ 1€ 8€ 21 829€ 39 389€ 2 682€ 631€
40
XI.
Kurzové zisky
11€ 184€
41
O
Kurzové straty
19€ 740€ 7€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
36 019€ 46 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
767€ 784€ 649€ 1 464€ 1 190€ 3 012€ 364€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-788 € -785 € 35 373 € 21 968 € -40 402 € -5 694 € -994 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-11 374 € -37 659 € -80 550 € -38 024 € -223 783 € 6 734 € 1 383 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 213 € 9 059 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € -17 € -88 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 213€ 9 059€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-17€ -88€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-18 587 € -46 718 € -83 430 € -40 904 € -226 663 € 6 751 € 1 471 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-11 374 € -37 659 € -80 550 € -38 024 € -223 783 € 6 734 € 1 383 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-18 587 € -46 718 € -83 430 € -40 904 € -226 663 € 6 751 € 1 471 €