Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 853 646€ 1 500 195€ 2 203 606€ 2 400 734€ 4 320 481€ 8 909 557€ 12 358 467€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 874 544 € 1 506 565 € 2 255 581 € 2 654 303 € 4 730 435 € 9 109 843 € 12 617 194 € 15 053 983 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 848 318€ 1 481 216€ 2 159 268€ 2 355 681€ 4 261 037€ 8 824 231€ 12 305 648€ 14 900 101€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 327€ 18 979€ 44 338€ 45 053€ 59 443€ 85 325€ 52 819€ 7 746€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 167€ 5 099€ 30 408€ 74 800€ 111 802€ 52 401€ 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 732€ 1 271€ 21 567€ 178 769€ 298 153€ 147 886€ 257 894€ 146 136€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 721 756 € 1 508 802 € 2 136 213 € 2 486 094 € 4 167 648 € 8 167 304 € 12 238 367 € 14 406 085 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 443 640€ 1 169 343€ 1 639 541€ 1 646 089€ 3 095 687€ 7 447 690€ 11 281 705€ 13 032 398€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 208€ 21 832€ 25 974€ 23 002€ 27 492€ 41 447€ 48 062€ 43 855€
13
C.
Opravné položky k zásobám
7 413€ 15 805€ 13 584€ 15 427€ 18 659€ 11 082€ 25 985€ 10 727€
14
D.
Služby
56 990€ 104 068€ 88 992€ 120 480€ 98 013€ 148 717€ 128 922€ 905 051€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
140 716 € 147 779 € 181 452 € 166 967 € 214 705 € 245 598 € 261 311 € 204 476 €
16
E.1.
Mzdové náklady
96 854€ 105 324€ 130 588€ 122 990€ 158 110€ 177 817€ 188 510€ 147 395€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
34 985€ 36 709€ 45 248€ 39 441€ 50 650€ 59 995€ 65 419€ 51 336€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 877€ 5 746€ 5 616€ 4 536€ 5 945€ 7 786€ 7 382€ 5 745€
20
F.
Dane a poplatky
1 794€ 2 826€ 2 699€ 2 707€ 3 649€ 2 871€ 4 503€ 4 005€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 104€ 72 923€ 83 886€ 103 422€ 206 554€ 189 167€ 79 740€ 34 225€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 104€ 72 923€ 83 886€ 103 422€ 206 554€ 189 167€ 79 740€ 34 225€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 873€ 64 523€ 94 131€ 36 880€ 1 108€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-12 023€ -34 534€ 54 406€ 156 238€ 189 363€ -18 040€ 132 831€ 54 335€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 914€ 8 760€ 17 806€ 187 239€ 219 395€ 61 892€ 274 200€ 117 013€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
152 788 € -2 237 € 119 368 € 168 209 € 562 787 € 942 539 € 378 827 € 647 898 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
329 394 € 189 147 € 435 515 € 595 736 € 1 080 629 € 1 260 620 € 873 793 € 915 816 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
-10 € 74 € 6 836 € 2 416 € 3 417 € 3 565 € 9 185 € 10 489 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
6 750€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-50 € 74 € 6 836 € 2 414 € 3 401 € 3 565 € 9 185 € 3 637 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-50€ 74€ 6 836€ 2 414€ 3 401€ 3 565€ 9 185€ 3 637€
42
XII.
Kurzové zisky
40€ 2€ 16€ 71€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
31€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
919 € 580 € 1 260 € 2 301 € 7 782 € 13 673 € 13 978 € 32 206 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
6 750€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
83 € 58 € 347 € 1 246 € 6 000 € 11 748 € 12 031 € 23 891 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
83€ 58€ 347€ 1 246€ 6 000€ 11 748€ 12 031€ 23 891€
52
O.
Kurzové straty
445€ 153€ 326€ 217€ 470€ 416€ 378€ 218€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
391€ 369€ 587€ 838€ 1 312€ 1 509€ 1 569€ 1 347€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-929 € -506 € 5 576 € 115 € -4 365 € -10 108 € -4 793 € -21 717 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
151 859 € -2 743 € 124 944 € 168 324 € 558 422 € 932 431 € 374 034 € 626 181 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
28 733 € -7 664 € 14 684 € 59 521 € 161 965 € 191 603 € 117 874 € 147 386 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
25 918€ 14 987€ 59 700€ 161 871€ 195 358€ 116 672€ 132 866€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 815€ -7 664€ -303€ -179€ 94€ -3 755€ 1 202€ 14 520€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
123 126 € 4 921 € 110 260 € 108 803 € 396 457 € 740 828 € 256 160 € 478 795 €