Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
19 337 € 30 516 € 34 172 € 42 450 € 26 899 € 30 665 € 30 366 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
14 722 € 19 246 € 19 335 € 13 647 € 18 208 € 11 530 € 7 649 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
14 722 € 19 246 € 19 335 € 13 647 € 18 208 € 11 530 € 7 649 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 056€ 17 580€ 19 335€ 13 647€ 18 208€ 3 630€ 7 649€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 666€ 1 666€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 900€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 615 € 11 270 € 14 837 € 28 803 € 8 691 € 18 495 € 22 107 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 844 € 1 305 € 2 492 € 23 260 € 3 890 € 5 513 €
036
B.I.5
Tovar
5 513€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
652 € 7 026 € 9 669 € 275 € 1 516 € 4 839 € 10 769 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
561€ 7 026€ 9 669€ 175€ 989€ 4 839€ 10 769€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
29€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
62€ 100€ 527€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 119 € 2 939 € 2 676 € 5 268 € 3 285 € 8 143 € 11 338 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 119€ 2 939€ 2 676€ 5 268€ 3 285€ 63€ 263€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 080€ 11 075€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
640 € 610 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
640€ 610€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
19 337 € 30 516 € 34 172 € 42 450 € 26 899 € 30 665 € 30 366 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-9 206 € -8 042 € -4 408 € 4 002 € 3 618 € 2 534 € 3 442 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 155 € 155 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
155€ 155€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-14 836 € -11 201 € -2 793 € -3 176 € -4 260 € -3 352 € -3 307 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 352€ -3 307€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 164 € -3 635 € -8 409 € 384 € 1 084 € -908 € -45 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
28 543 € 38 558 € 38 580 € 38 448 € 23 281 € 28 131 € 26 924 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
260 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
260€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 844 € 15 168 € 13 711 € 9 396 € 12 515 € 3 792 € 5 948 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 459€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 792€ 4 489€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 699 € 23 390 € 24 869 € 29 052 € 10 766 € 24 339 € 20 716 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
177€ 145€ 30€ 53€ 900€ 1 385€ 9 349€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
21 102€ 22 702€ 16 653€ 26 694€ 8 091€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 929€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 590€ 7 016€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
420€ 543€ 8 186€ 2 305€ 1 775€ 1 463€ 4 351€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 972€