Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACTION&HEALTH, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
20 012 € 26 810 € 36 213 € 73 985 € 69 512 € 72 749 € 87 262 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
8 324€ 9 593€ 14 275€ 40 602€ 52 163€ 47 764€ 58 021€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 052€ 12 303€ 15 622€ 31 268€ 14 194€ 14 139€ 20 287€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 167€ 4 833€ 3 917€ 4 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
636€ 747€ 1 483€ 2 115€ 3 155€ 6 929€ 4 204€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
24 160 € 26 774 € 38 386 € 79 936 € 66 790 € 68 948 € 85 735 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 657€ 5 852€ 11 087€ 33 975€ 39 098€ 32 335€ 37 740€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 217€ 8 083€ 6 419€ 9 957€ 7 684€ 6 544€ 13 414€
11
C.
Služby
3 210€ 6 727€ 7 767€ 24 931€ 13 286€ 20 339€ 28 325€
12
D.
Osobné náklady
189€ 337€ 658€ 574€ 605€
13
E.
Dane a poplatky
272€ 207€ 405€ 344€ 25€ 812€ 426€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 722€ 9 663€ 7 978€ 4 561€ 4 061€ 1 919€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 525€ 1 316€ 2 191€ 2 100€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 082€ 1 380€ 1 540€ 2 414€ 1 478€ 2 092€ 1 206€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 148 € 36 € -2 173 € -5 951 € 2 722 € 3 801 € 1 527 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 292 € 1 234 € 4 624 € 3 007 € 6 289 € 2 685 € -1 171 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 38 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
994 € 986 € 1 462 € 1 498 € 1 359 € 1 703 € 1 505 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
573€ 531€ 1 016€ 1 015€ 746€ 662€ 367€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
421€ 455€ 446€ 483€ 613€ 1 041€ 1 138€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-994 € -986 € -1 462 € -1 498 € -1 359 € -1 702 € -1 467 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-5 142 € -950 € -3 635 € -7 449 € 1 363 € 2 099 € 60 €
36
P.
Daň z príjmov
214€ 960€ 979€ 1 015€ 968€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-5 142 € -1 164 € -3 635 € -8 409 € 384 € 1 084 € -908 €