Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
208 042 391€ 178 534 145€ 160 375 155€ 156 248 914€ 132 740 278€ 124 634 819€ 119 514 011€ 112 594 633€ 104 682 930€ 87 227 412€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
208 261 337 € 178 575 735 € 160 406 755 € 156 276 725 € 132 789 356 € 124 670 699 € 119 556 922 € 112 666 815 € 104 736 041 € 87 271 003 € 65 173 316 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
195 915 703€ 167 878 658€ 150 521 907€ 146 964 714€ 124 899 229€ 122 178 359€ 117 153 321€ 110 063 264€ 102 137 880€ 85 182 353€ 63 383 652€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 126 688€ 10 655 487€ 9 853 248€ 9 284 200€ 7 841 049€ 2 456 460€ 2 360 690€ 2 531 369€ 2 545 050€ 2 045 059€ 1 769 579€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 1 128€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 168€ 850€ 47€ 443€ 6€ 14 957€ 595€ 3 700€ 0€ 6 950€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
204 778€ 40 740€ 31 553€ 27 368€ 49 072€ 20 923€ 42 316€ 68 482€ 53 111€ 42 463€ 13 135€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
206 120 096 € 175 798 160 € 158 340 409 € 154 634 344 € 131 084 749 € 123 112 916 € 117 935 354 € 111 295 561 € 103 537 276 € 86 453 443 € 64 792 916 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
194 989 357€ 166 673 107€ 149 799 179€ 146 222 472€ 123 604 273€ 116 169 359€ 111 458 993€ 104 947 292€ 97 749 238€ 82 057 666€ 61 231 702€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
950 370€ 550 139€ 463 911€ 454 875€ 430 638€ 394 422€ 383 515€ 361 796€ 346 228€ 268 920€ 315 286€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ -3 337€ 3 337€ 2 077€
14
D.
Služby
3 836 150€ 3 429 801€ 3 211 831€ 2 929 137€ 2 592 876€ 2 166 084€ 1 976 837€ 1 976 761€ 1 795 283€ 1 392 929€ 936 496€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 468 201 € 4 520 420 € 4 245 695 € 4 395 054 € 3 708 158 € 3 619 596 € 3 396 478 € 3 190 489 € 2 952 429 € 2 097 725 € 1 714 804 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 655 362€ 3 019 624€ 2 849 681€ 2 955 534€ 2 480 872€ 2 437 417€ 2 299 209€ 1 999 946€ 2 013 529€ 1 452 359€ 1 159 988€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
120 841€ 105 085€ 89 353€ 91 186€ 91 186€ 89 154€ 82 241€ 255 972€ 79 500€ 45 600€ 73 500€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 423 616€ 1 172 725€ 1 104 940€ 1 136 388€ 962 543€ 937 050€ 875 953€ 804 824€ 756 194€ 524 875€ 430 391€
19
E.4.
Sociálne náklady
268 382€ 222 986€ 201 721€ 211 946€ 173 557€ 155 975€ 139 075€ 129 747€ 103 206€ 74 891€ 50 925€
20
F.
Dane a poplatky
45 787€ 44 500€ 44 459€ 41 165€ 41 228€ 41 533€ 41 377€ 40 211€ 25 007€ 25 034€ 3 707€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
687 881€ 458 740€ 479 278€ 491 291€ 490 960€ 586 575€ 582 948€ 613 344€ 600 500€ 556 060€ 520 033€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
687 881€ 458 740€ 479 278€ 491 291€ 490 960€ 586 575€ 582 948€ 613 344€ 600 500€ 556 060€ 520 033€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9€ 0€ 6 247€ 595€ 7 247€ 0€ 6 081€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 213€ -1 860€ 779€ 2 684€ 1 047€ 600€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
142 341€ 121 453€ 96 056€ 100 137€ 216 616€ 130 960€ 97 169€ 152 400€ 65 467€ 54 509€ 64 807€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 141 241 € 2 777 575 € 2 066 346 € 1 642 381 € 1 704 607 € 1 557 783 € 1 621 568 € 1 371 254 € 1 198 765 € 817 560 € 380 400 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 266 514 € 7 881 098 € 6 900 234 € 6 642 430 € 6 112 491 € 5 904 954 € 5 698 003 € 5 305 447 € 4 790 104 € 3 509 025 € 2 669 747 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 69 € 6 € 5 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 6 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 6€ 3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 4€ 2€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 65€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
498 902 € 181 553 € 149 393 € 145 265 € 113 292 € 96 015 € 188 798 € 165 435 € 189 019 € 214 550 € 236 713 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
463 012 € 138 827 € 120 678 € 120 914 € 90 120 € 85 145 € 95 828 € 150 352 € 172 552 € 199 216 € 219 531 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
71 463€ 38 240€ 38 240€ 38 240€ 38 239€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
391 549€ 100 587€ 82 438€ 82 674€ 51 881€ 45 312€ 55 995€ 110 519€ 132 719€ 199 216€ 219 531€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 2€ 62€ 0€ 44€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 890€ 42 726€ 28 715€ 24 349€ 23 172€ 10 870€ 92 908€ 15 083€ 16 467€ 15 334€ 17 138€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-498 902 € -181 553 € -149 393 € -145 265 € -113 223 € -96 015 € -188 792 € -165 435 € -189 019 € -214 545 € -236 710 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 642 339 € 2 596 022 € 1 916 953 € 1 497 116 € 1 591 384 € 1 461 768 € 1 432 776 € 1 205 819 € 1 009 746 € 603 015 € 143 690 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
383 981 € 567 733 € 424 892 € 334 084 € 372 704 € 331 767 € 319 559 € 301 072 € 235 163 € 117 218 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
384 659€ 567 754€ 424 023€ 335 454€ 362 202€ 334 797€ 308 267€ 293 475€ 236 544€ 146 194€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-678€ -21€ 869€ -1 370€ 10 502€ -3 030€ 11 292€ 7 597€ -1 381€ -28 976€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 258 358 € 2 028 289 € 1 492 061 € 1 163 032 € 1 218 680 € 1 130 001 € 1 113 217 € 904 747 € 774 583 € 485 797 € 143 689 €