Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 611 201 € 7 224 537 € 6 115 160 € 9 475 832 € 5 389 927 € 7 110 810 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
224 376 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
224 376 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
224 376€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 608 135 € 7 221 536 € 6 114 665 € 9 474 523 € 5 388 186 € 6 881 415 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
534 701 € 1 828 062 € 1 646 196 € 826 985 € 990 080 € 713 914 €
032
B.I.1
Materiál
12 263€ 15 781€ 13 517€ 11 234€ 12 546€ 15 943€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
522 438€ 1 812 281€ 1 632 679€ 784 419€ 945 603€ 665 940€
036
B.I.5
Tovar
31 332€ 31 931€ 32 031€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
133 869 € 38 753 € 36 005 € 97 985 € 2 900 € 128 049 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
133 869€ 38 753€ 36 005€ 97 985€ 2 900€ 128 049€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 645 224 € 3 584 675 € 2 922 010 € 7 903 902 € 3 187 108 € 5 836 914 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 630 486€ 3 001 813€ 2 573 983€ 7 263 130€ 2 252 022€ 5 109 870€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
600 499€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
504 122€ 246 737€ 232 402€ 913€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
510 616€ 336 125€ 348 027€ 40 273€ 702 684€ 726 131€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
294 341 € 1 770 046 € 1 510 454 € 645 651 € 1 208 098 € 202 538 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 501€ 5 026€ 4 489€ 3 249€ 3 169€ 2 140€
057
B.IV.2
Účty v bankách
287 840€ 1 765 020€ 1 505 965€ 642 402€ 1 204 929€ 200 398€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 066 € 3 001 € 495 € 1 309 € 1 741 € 5 019 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 018€ 2 960€ 474€ 1 097€ 1 688€ 4 973€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48€ 41€ 21€ 212€ 53€ 46€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 611 201 € 7 224 537 € 6 115 160 € 9 475 832 € 5 389 927 € 7 110 810 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 602 561 € 3 558 084 € 3 980 982 € 2 130 094 € 1 753 803 € 1 358 322 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 347 130 € 1 970 028 € 1 569 140 € 692 849 € 1 347 368 € 1 347 783 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 347 130€ 1 970 028€ 1 569 140€ 692 849€ 1 347 368€ 1 347 783€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
244 477 € 1 577 102 € 2 400 888 € 1 426 291 € 395 481 € -415 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 944 226 € 3 232 733 € 1 683 787 € 5 627 679 € 3 421 897 € 5 686 521 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
699 026 € 251 133 € 205 289 € 486 977 € 66 227 € 52 255 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
81 819€ 68 453€ 50 005€ 60 660€ 53 912€ 34 810€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
181 800€ 164 500€ 150 600€ 44 700€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
435 407€ 18 180€ 4 684€ 381 617€ 12 315€ 17 445€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 439 € 10 227 € 7 829 € 3 988 € 3 554 € 1 703 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 439€ 10 227€ 7 829€ 3 988€ 3 554€ 1 703€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 232 761 € 2 971 373 € 1 470 669 € 5 136 714 € 3 352 116 € 5 632 563 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 608 270€ 1 847 156€ 736 946€ 4 371 812€ 1 943 843€ 3 471 809€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
63€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 085 472€ 500 694€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 750 000€ 550 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
158 071€ 135 419€ 128 300€ 122 061€ 122 260€ 88 818€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 371€ 72 792€ 59 874€ 47 437€ 55 905€ 46 299€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
34 899€ 29 909€ 197 525€ 555 296€ 26 722€ 299 657€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
509 678€ 336 097€ 348 024€ 40 108€ 702 692€ 725 917€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
64 414 € 433 720 € 450 391 € 1 718 059 € 214 227 € 65 967 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 850€ 3 850€ 3 850€ 1 610€ 1 610€ 1 550€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
60 564€ 429 870€ 446 541€ 1 716 449€ 212 617€ 64 417€