Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 591 645 € 11 611 201 € 7 224 537 € 6 115 160 € 9 475 832 € 5 389 927 € 7 110 810 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
224 376 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
224 376 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
224 376€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 588 755 € 11 608 135 € 7 221 536 € 6 114 665 € 9 474 523 € 5 388 186 € 6 881 415 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
459 627 € 534 701 € 1 828 062 € 1 646 196 € 826 985 € 990 080 € 713 914 €
032
B.I.1
Materiál
9 494€ 12 263€ 15 781€ 13 517€ 11 234€ 12 546€ 15 943€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
450 133€ 522 438€ 1 812 281€ 1 632 679€ 784 419€ 945 603€ 665 940€
036
B.I.5
Tovar
31 332€ 31 931€ 32 031€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
200 772 € 133 869 € 38 753 € 36 005 € 97 985 € 2 900 € 128 049 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
142 301€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
58 471€ 133 869€ 38 753€ 36 005€ 97 985€ 2 900€ 128 049€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 740 125 € 10 645 224 € 3 584 675 € 2 922 010 € 7 903 902 € 3 187 108 € 5 836 914 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 025 729€ 9 630 486€ 3 001 813€ 2 573 983€ 7 263 130€ 2 252 022€ 5 109 870€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
600 499€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
99 197€ 504 122€ 246 737€ 232 402€ 913€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
615 199€ 510 616€ 336 125€ 348 027€ 40 273€ 702 684€ 726 131€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
188 231 € 294 341 € 1 770 046 € 1 510 454 € 645 651 € 1 208 098 € 202 538 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 776€ 6 501€ 5 026€ 4 489€ 3 249€ 3 169€ 2 140€
057
B.IV.2
Účty v bankách
183 455€ 287 840€ 1 765 020€ 1 505 965€ 642 402€ 1 204 929€ 200 398€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 890 € 3 066 € 3 001 € 495 € 1 309 € 1 741 € 5 019 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 756€ 3 018€ 2 960€ 474€ 1 097€ 1 688€ 4 973€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
134€ 48€ 41€ 21€ 212€ 53€ 46€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 591 645 € 11 611 201 € 7 224 537 € 6 115 160 € 9 475 832 € 5 389 927 € 7 110 810 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 381 928 € 2 602 561 € 3 558 084 € 3 980 982 € 2 130 094 € 1 753 803 € 1 358 322 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 391 606 € 2 347 130 € 1 970 028 € 1 569 140 € 692 849 € 1 347 368 € 1 347 783 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 391 606€ 2 347 130€ 1 970 028€ 1 569 140€ 692 849€ 1 347 368€ 1 347 783€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
979 368 € 244 477 € 1 577 102 € 2 400 888 € 1 426 291 € 395 481 € -415 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 691 649 € 8 944 226 € 3 232 733 € 1 683 787 € 5 627 679 € 3 421 897 € 5 686 521 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
329 895 € 699 026 € 251 133 € 205 289 € 486 977 € 66 227 € 52 255 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
97 760€ 81 819€ 68 453€ 50 005€ 60 660€ 53 912€ 34 810€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
222 000€ 181 800€ 164 500€ 150 600€ 44 700€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
10 135€ 435 407€ 18 180€ 4 684€ 381 617€ 12 315€ 17 445€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 226 € 12 439 € 10 227 € 7 829 € 3 988 € 3 554 € 1 703 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 082€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 144€ 12 439€ 10 227€ 7 829€ 3 988€ 3 554€ 1 703€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 349 528 € 8 232 761 € 2 971 373 € 1 470 669 € 5 136 714 € 3 352 116 € 5 632 563 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 146 435€ 4 608 270€ 1 847 156€ 736 946€ 4 371 812€ 1 943 843€ 3 471 809€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
63€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
250 684€ 1 085 472€ 500 694€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 750 000€ 550 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
169 436€ 158 071€ 135 419€ 128 300€ 122 061€ 122 260€ 88 818€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
89 345€ 86 371€ 72 792€ 59 874€ 47 437€ 55 905€ 46 299€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
79 878€ 34 899€ 29 909€ 197 525€ 555 296€ 26 722€ 299 657€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
613 750€ 509 678€ 336 097€ 348 024€ 40 108€ 702 692€ 725 917€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
518 068 € 64 414 € 433 720 € 450 391 € 1 718 059 € 214 227 € 65 967 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 850€ 3 850€ 3 850€ 3 850€ 1 610€ 1 610€ 1 550€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
514 218€ 60 564€ 429 870€ 446 541€ 1 716 449€ 212 617€ 64 417€