Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EGEM, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
79 446€ 373 731€ 1 103 028€ 3 649 550€ 936 274€ 717 393€ 3 864 545€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
61 495€ 323 958€ 831 827€ 2 485 859€ 712 978€ 510 713€ 3 513 524€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
17 951 € 49 773 € 271 201 € 1 163 691 € 223 296 € 206 680 € 351 021 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 211 526 € 14 595 671 € 10 480 286 € 10 206 022 € 14 308 984 € 5 194 615 € 5 607 655 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 283 831€ 15 885 514€ 10 300 684€ 9 357 762€ 14 470 168€ 4 914 952€ 5 370 339€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-72 305€ -1 289 843€ 179 602€ 848 260€ -161 184€ 279 663€ 237 316€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 494 081 € 12 256 908 € 7 295 269 € 6 879 505 € 10 896 243 € 3 684 530 € 3 890 765 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 720 233€ 3 956 233€ 1 724 978€ 1 554 651€ 1 632 727€ 2 039 342€ 2 735 180€
10
B.2
Služby
5 773 848€ 8 300 675€ 5 570 291€ 5 324 854€ 9 263 516€ 1 645 188€ 1 155 585€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 735 396 € 2 388 536 € 3 456 218 € 4 490 208 € 3 636 037 € 1 716 765 € 2 067 911 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 859 709 € 1 641 068 € 1 441 078 € 1 344 366 € 1 382 956 € 1 298 883 € 1 167 490 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 342 181€ 1 174 029€ 1 041 683€ 976 877€ 1 004 932€ 946 551€ 819 045€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
10 800€ 9 000€ 7 200€ 7 200€ 6 400€ 4 800€ 29 800€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
449 006€ 399 933€ 357 031€ 329 196€ 346 141€ 317 546€ 290 514€
16
C.4
Sociálne náklady
57 722€ 58 106€ 35 164€ 31 093€ 25 483€ 29 986€ 28 131€
17
D
Dane a poplatky
2 662€ 1 458€ 2 429€ 3 909€ 2 914€ 5 926€ 7 057€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 505€ 62 652€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
135€ 87€ 23 617€ 458€ 893€ 275 358€ 4 313€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
129€ 85€ 16 665€ 455€ 213€ 187 798€ 3 787€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
811 709€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
34 606€ 5 866€ 3 920€ 3 499€ 393€ 102 294€ 12 336€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-352 045€ 424 632€ 19 244€ 34 895€ 415 413€ 3 557€ -12 391€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 259 682 € 327 246 € 2 004 339 € 3 110 540 € 1 835 827 € 540 748 € 44 256 €
38
X.
Výnosové úroky
743€ 5 585€ 601€ 71€ 75€
39
N
Nákladové úroky
5 408€ 6 619€ 4 586€ 17 965€ 4 384€ 1 178€ 16 750€
40
XI.
Kurzové zisky
2 926€ 6 239€ 18 709€ 2 229€ 14 537€ 7 923€ 822€
41
O
Kurzové straty
2 622€ 5 975€ 9 887€ 2 381€ 7 469€ 12 330€ 20 252€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 329€ 6 310€ 6 294€ 7 336€ 7 576€ 7 010€ 11 343€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-12 433 € -12 665 € -1 315 € -19 868 € -4 291 € -12 524 € -47 448 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 247 249 € 314 581 € 2 003 024 € 3 090 672 € 1 831 536 € 528 224 € -3 192 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
267 881 € 70 104 € 425 922 € 689 784 € 405 245 € 132 743 € -2 777 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
192 483€ 165 221€ 428 670€ 627 804€ 500 330€ 7 594€ 142 765€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
75 398€ -95 117€ -2 748€ 61 980€ -95 085€ 125 149€ -145 542€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
979 368 € 244 477 € 1 577 102 € 2 400 888 € 1 426 291 € 395 481 € -415 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 247 249 € 314 581 € 2 003 024 € 3 090 672 € 1 831 536 € 528 224 € -3 192 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
979 368 € 244 477 € 1 577 102 € 2 400 888 € 1 426 291 € 395 481 € -415 €