Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 794 870€ 9 616 108€ 11 098 175€ 10 788 306€ 6 663 758€ 5 567 209€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 163 165 € 7 775 889 € 10 118 257 € 11 397 120 € 11 156 522 € 7 030 186 € 5 894 803 € 5 173 813 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 794 870€ 7 404 831€ 9 616 108€ 11 098 175€ 10 788 306€ 6 663 758€ 5 567 209€ 4 714 776€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
109 600€ 1 260€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
368 295€ 371 058€ 392 549€ 298 945€ 366 956€ 366 428€ 327 594€ 459 037€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 746 053 € 7 359 415 € 9 542 890 € 10 744 473 € 10 013 265 € 6 308 904 € 5 482 623 € 4 760 037 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 163€ 71 454€ 53 009€ 58 668€ 52 625€ 54 690€ 49 443€ 53 796€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 200 450€ 5 818 823€ 8 085 293€ 9 423 019€ 8 791 097€ 5 315 702€ 4 571 803€ 3 759 068€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 326 840 € 1 317 976 € 1 260 268 € 1 175 258 € 1 093 349 € 872 742 € 791 686 € 723 858 €
16
E.1.
Mzdové náklady
961 578€ 960 041€ 913 384€ 855 819€ 807 971€ 663 345€ 601 316€ 553 241€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
331 571€ 309 262€ 299 921€ 279 504€ 235 165€ 181 414€ 167 081€ 148 886€
19
E.4.
Sociálne náklady
33 691€ 48 673€ 46 963€ 39 935€ 50 213€ 27 983€ 23 289€ 21 731€
20
F.
Dane a poplatky
1 527€ 1 489€ 1 387€ 1 320€ 1 416€ 329€ 130€ 349€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
168 781€ 146 860€ 104 243€ 78 220€ 66 627€ 59 371€ 61 400€ 50 427€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
168 781€ 146 860€ 104 243€ 78 220€ 66 627€ 59 371€ 61 400€ 50 427€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 718€ 1 796€ 339€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 292€ 2 813€ 3 972€ 7 988€ 6 355€ 5 731€ 8 161€ 172 539€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
417 112 € 416 474 € 575 367 € 652 647 € 1 143 257 € 721 282 € 412 180 € 413 776 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 547 257 € 1 514 554 € 1 477 806 € 1 616 488 € 1 944 584 € 1 293 366 € 945 963 € 901 912 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
44 293 € 80 239 € 228 858 € 294 896 € 251 786 € 192 363 € 115 333 € 19 791 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
44 293€ 80 239€ 228 858€ 294 896€ 251 786€ 192 361€ 115 322€ 19 791€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
66 310 € 106 380 € 222 956 € 406 946 € 234 670 € 164 235 € 90 533 € 46 124 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 633 € 6 653 € 6 457 € 4 589 € 4 393 € 2 519 € 4 000 € 3 960 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 468€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 633€ 5 185€ 6 457€ 4 589€ 4 393€ 2 519€ 4 000€ 3 960€
52
O.
Kurzové straty
53 145€ 92 439€ 209 204€ 395 055€ 220 894€ 156 090€ 81 195€ 37 309€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 532€ 7 288€ 7 295€ 7 302€ 9 383€ 5 626€ 5 338€ 4 855€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 017 € -26 141 € 5 902 € -112 050 € 17 116 € 28 128 € 24 800 € -26 333 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
395 095 € 390 333 € 581 269 € 540 597 € 1 160 373 € 749 410 € 436 980 € 387 443 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
88 851 € 97 186 € 137 486 € 128 949 € 271 097 € 177 708 € 189 214 € 136 446 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
93 442€ 121 004€ 141 239€ 115 681€ 282 945€ 190 096€ 185 488€ 131 214€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 591€ -23 818€ -3 753€ 13 268€ -11 848€ -12 388€ 3 726€ 5 232€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
306 244 € 293 147 € 443 783 € 411 648 € 889 276 € 571 702 € 247 766 € 250 997 €