Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MK STAVBY s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 199 € 192 000 € 235 065 € 386 615 € 235 402 € 153 609 € 245 668 € 194 105 € 216 044 € 210 930 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
266 099€ 155 083€ 154 583€ 52 533€ 683€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
233 100€ 192 000€ 42 315€ 229 504€ 150 144€ 147 266€ 245 668€ 205 775€ 239 704€ 197 330€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ -11 670€ -23 660€ 13 600€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
37 667€ 30 800€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 528€ 1 925€ 5 660€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
459 325 € 175 999 € 211 342 € 346 970 € 300 961 € 166 027 € 240 622 € 191 225 € 212 921 € 209 992 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
117 505€ 39 542€ 38 203€ 1 546€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
235 412€ 112 220€ 104 174€ 199 379€ 147 491€ 67 159€ 85 291€ 65 887€ 72 236€ 76 699€
11
C.
Služby
98 561€ 57 224€ 48 749€ 84 459€ 97 284€ 75 731€ 146 891€ 119 620€ 133 923€ 131 190€
12
D.
Osobné náklady
1 323€ 1 051€ 1 131€ 1 163€ 108€ 450€
13
E.
Dane a poplatky
1 038€ 610€ 2 451€ 1 978€ 533€ 496€ 13€ 11€ 7€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 884€ 4 537€ 11 182€ 19 516€ 18 597€ 18 597€ 8 440€ 5 705€ 6 751€ 1 646€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 911€ 30 800€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
602€ 357€ 2 202€ 2 272€ 4 710€ 3 936€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
39 874 € 16 001 € 23 723 € 39 645 € -65 559 € -12 418 € 5 046 € 2 880 € 3 123 € 938 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
47 721 € 22 556 € 4 933 € 62 046 € -43 644 € 5 059 € 13 486 € 8 598 € 9 885 € 3 041 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
321 € 210 € 4 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
321€ 210€ 4€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 821 € 1 313 € 278 € 1 560 € 951 € 280 € 129 € 355 € 35 € 8 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 410€ 860€ 160€ 1 161€ 675€ 2€ 129€ 287€ 35€ 7€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 411€ 453€ 118€ 399€ 276€ 278€ 68€ 1€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 821 € -1 313 € -278 € -1 560 € -951 € -280 € 192 € -145 € -31 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
34 053 € 14 688 € 23 445 € 38 085 € -66 510 € -12 698 € 5 238 € 2 735 € 3 092 € 931 €
36
P.
Daň z príjmov
4 195€ 3 962€ 960€ 1 152€ 960€ 960€ 214€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
29 858 € 14 688 € 19 483 € 38 085 € -66 510 € -13 658 € 4 086 € 1 775 € 2 132 € 717 €