Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 24.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 93 z roku 2014 19.5.2014
 • Úpadca SORS Research a.s.
  IČO: 44231911
  Moyzesova 38
  040 01   Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti SORS Research a.s.,

so sídlom Moyzesova 38, Košice 040 01, IČO: 44 231 911, súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z .z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 28CbR/73/2013
 • ICS 7113223747
 • Vydal JUDr. Andrej Radomský
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mária Juhásová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 30.12.2014
Výmaz 17.2.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
19.5.2014
Rozhodnutie Zrušenie