Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Takko Fashion Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.02.2016
31.01.2017
01.05.2015
31.01.2016
01.05.2014
30.04.2015
01.05.2013
30.04.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
30 799 700€ 39 155 596€ 37 497 587€ 37 761 282€ 37 056 931€ 27 923 844€ 36 371 723€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 792 598 € 39 247 145 € 37 599 362 € 37 898 960 € 37 123 664 € 27 977 012 € 36 433 174 € 34 930 210 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26 523 076€ 35 564 722€ 34 151 033€ 34 659 051€ 34 164 497€ 25 648 654€ 33 320 286€ 31 089 921€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 261 847€ 3 590 874€ 3 346 554€ 3 102 231€ 2 892 434€ 2 275 190€ 3 051 437€ 3 801 334€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 553€ 2 625€ 37 364€ 6 267€ 586€ 6 250€ 2 023€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 007 675€ 83 996€ 99 150€ 100 314€ 60 466€ 52 582€ 55 201€ 36 932€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 707 364 € 37 168 469 € 35 548 430 € 35 800 212 € 35 078 519 € 26 418 039 € 35 950 358 € 33 029 895 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 516 245€ 19 814 729€ 19 013 121€ 20 270 051€ 20 031 254€ 14 622 776€ 18 648 640€ 16 769 798€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
724 092€ 946 298€ 1 012 111€ 866 785€ 787 097€ 588 922€ 925 713€ 1 023 766€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-24 236€ -1 130€ -6 452€ 11 342€ 29 266€ -6 900€ 23 488€ -7 553€
14
D.
Služby
8 992 924€ 9 776 267€ 9 645 925€ 9 198 689€ 8 941 555€ 7 127 702€ 9 419 215€ 9 576 299€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 203 183 € 6 274 261 € 5 478 358 € 4 871 996 € 4 783 931 € 3 627 643 € 4 660 863 € 4 779 117 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 516 568€ 4 475 547€ 3 918 829€ 3 481 118€ 3 426 384€ 2 586 334€ 3 315 738€ 3 398 766€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 488 378€ 1 562 100€ 1 360 277€ 1 202 378€ 1 184 430€ 917 723€ 1 176 066€ 1 208 708€
19
E.4.
Sociálne náklady
198 237€ 236 614€ 199 252€ 188 500€ 173 117€ 123 586€ 169 059€ 171 643€
20
F.
Dane a poplatky
4 974€ 3 667€ 11 966€ 9 615€ 12 007€ 10 236€ 8 922€ 8 720€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
254 341€ 296 106€ 347 063€ 498 575€ 455 896€ 415 309€ 682 941€ 836 993€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
254 341€ 296 106€ 347 063€ 498 575€ 455 896€ 415 309€ 682 941€ 836 993€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
315€ 37 363€ 586€ 1 869€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
20 018€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 841€ 37 938€ 46 338€ 35 796€ 37 513€ 31 765€ 1 580 576€ 40 886€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 085 234 € 2 078 676 € 2 050 932 € 2 098 748 € 2 045 145 € 1 558 973 € 482 816 € 1 900 315 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 575 898 € 8 619 432 € 7 832 882 € 7 414 415 € 7 267 759 € 5 591 344 € 7 354 667 € 7 528 945 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 411 € 7 068 € 851 € 7 185 € 8 143 € 13 784 € 454 € 604 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 102 € 6 923 € 538 € 7 147 € 8 100 € 13 781 € 327 € 25 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 102€ 6 923€ 538€ 7 147€ 8 471€ 13 638€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-371€ 143€ 327€ 25€
42
XII.
Kurzové zisky
309€ 143€ 313€ 38€ 43€ 3€ 127€ 579€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
112 649 € 102 623 € 154 360 € 307 593 € 337 531 € 373 932 € 470 284 € 413 353 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 953 € 495 € 129 857 € 178 222 € 230 762 € 285 825 € 234 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
13 953€ 495€ 129 607€ 178 222€ 230 762€ 285 825€ 234 476€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
250€
52
O.
Kurzové straty
3 617€ 2 008€ 2 229€ 2 215€ 708€ 1 183€ 819€ 1 746€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
95 079€ 100 615€ 151 636€ 175 521€ 158 601€ 141 987€ 183 640€ 177 131€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-105 238 € -95 555 € -153 509 € -300 408 € -329 388 € -360 148 € -469 830 € -412 749 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
979 996 € 1 983 121 € 1 897 423 € 1 798 340 € 1 715 757 € 1 198 825 € 12 986 € 1 487 566 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
213 384 € 432 135 € 411 707 € 390 282 € 399 985 € 278 261 € 373 923 € 412 349 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
260 655€ 451 973€ 408 177€ 450 201€ 385 421€ 360 626€ 401 759€ 425 826€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-47 271€ -19 838€ 3 530€ -59 919€ 14 564€ -82 365€ -27 836€ -13 477€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
766 612 € 1 550 986 € 1 485 716 € 1 408 058 € 1 315 772 € 920 564 € -360 937 € 1 075 217 €