Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAMSON Group s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
226 140 € 1 734 312 € 1 831 889 € 2 455 344 € 1 121 803 € 1 674 291 € 2 148 663 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
226 140€ 1 734 312€ 1 831 889€ 2 455 344€ 1 121 803€ 1 674 291€ 2 148 663€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
72 144 € 419 836 € 569 855 € 415 326 € 112 363 € 138 327 € 241 088 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 442€ 101 854€ 108 462€ 61 510€ 53 612€ 43 955€ 55 121€
10
B.2
Služby
65 702€ 317 982€ 461 393€ 353 816€ 58 751€ 94 372€ 185 967€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
153 996 € 1 314 476 € 1 262 034 € 2 040 018 € 1 009 440 € 1 535 964 € 1 907 575 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
264 752 € 1 154 592 € 1 351 687 € 1 954 231 € 1 045 178 € 1 330 358 € 1 600 238 €
13
C.1
Mzdové náklady
190 351€ 826 304€ 985 231€ 1 403 709€ 749 789€ 957 527€ 1 172 506€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
66 595€ 285 064€ 338 150€ 489 138€ 260 311€ 331 405€ 407 034€
16
C.4
Sociálne náklady
7 806€ 43 224€ 28 306€ 61 384€ 35 078€ 41 426€ 20 698€
17
D
Dane a poplatky
2 671€ 2 326€ 3 019€ 1 487€ 1 557€ 1 826€ 1 484€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 878€ 49 753€ 43 447€ 33 120€ 34 620€ 31 698€ 16 270€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
148 319€ 20 300€ 5 000€ 2 000€ 7 600€ 7 083€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 191€ 2 923€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
214 847€ 25 831€ 361 665€ 52 688€ 5 733€ 21 888€ 7 448€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
335 352€ 2 885€ 1 035€ 17 152€ 3 167€ 7 905€ 2 288€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-188 682 € 148 128 € 229 511 € 88 716 € -61 749 € 193 148 € 294 743 €
38
X.
Výnosové úroky
8€ 3€
39
N
Nákladové úroky
1 356€ 9 611€ 20 793€ 7 078€ 5 258€ 4 617€ 4 366€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 537€ 6 671€ 13 563€ 5 001€ 6 369€ 4 671€ 4 117€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 893 € -16 282 € -34 356 € -12 079 € -11 627 € -9 280 € -8 480 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-193 575 € 131 846 € 195 155 € 76 637 € -73 376 € 183 868 € 286 263 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
321 € 30 304 € 42 520 € 17 121 € 41 669 € 67 007 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
321€ 30 304€ 42 520€ 17 121€ 41 669€ 67 007€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-193 896 € 101 542 € 152 635 € 59 516 € -73 376 € 142 199 € 219 256 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-193 575 € 131 846 € 195 155 € 76 637 € -73 376 € 183 868 € 286 263 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-193 896 € 101 542 € 152 635 € 59 516 € -73 376 € 142 199 € 219 256 €