Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NEUTRA Optik, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
77 509 € 108 746 € 153 142 € 161 299 € 94 692 € 22 316 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
75 928€ 106 923€ 141 850€ 149 954€ 94 692€ 22 316€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 581€ 1 823€ 11 292€ 10 999€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
346€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
130 080 € 160 844 € 190 782 € 153 638 € 101 016 € 38 287 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 607€ 37 768€ 53 731€ 52 257€ 38 397€ 8 104€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
501€ 427€ 784€ 889€ 267€ 371€
11
C.
Služby
56 506€ 71 341€ 70 611€ 60 910€ 39 544€ 22 397€
12
D.
Osobné náklady
34 994€ 48 936€ 64 082€ 30 394€ 18 054€ 1 525€
13
E.
Dane a poplatky
43€ 57€ 34€ 91€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 539€ 1 539€ 1 540€ 1 539€ 4 465€ 5 890€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
890€ 776€ 7 558€ 289€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-52 571 € -52 098 € -37 640 € 7 661 € -6 324 € -15 971 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-15 105 € -790 € 28 016 € 46 897 € 16 484 € -8 556 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
323 € 54 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
323€ 54€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 100 € 2 392 € 2 609 € 6 043 € 2 092 € 403 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
28€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 072€ 2 392€ 2 609€ 6 043€ 2 092€ 403€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 100 € -2 069 € -2 609 € -5 989 € -2 092 € -403 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-54 671 € -54 167 € -40 249 € 1 672 € -8 416 € -16 374 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-54 671 € -54 167 € -41 209 € 712 € -9 376 € -17 334 €