Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LK SLOVAKIA s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
482 456 € 499 285 € 46 458 € 17 200 € 243 046 € 199 122 € 198 933 € 164 439 € 136 806 € 177 277 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
482 456€ 499 285€ 46 458€ 16 018€ 228 483€ 193 173€ 184 660€ 149 421€ 116 082€ 143 535€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
11 667€ 12 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 182€ 14 563€ 5 949€ 2 606€ 15 018€ 20 724€ 21 742€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
476 952 € 496 623 € 45 366 € 837 € 32 406 € 247 415 € 201 528 € 186 509 € 159 648 € 173 043 € 180 761 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 185€ 3 264€ 17 990€ 136 696€ 125 927€ 100 510€ 97 683€ 104 347€ 92 377€
11
C.
Služby
472 431€ 491 023€ 45 366€ 837€ 4 107€ 21 226€ 18 718€ 28 690€ 19 919€ 20 805€ 28 943€
12
D.
Osobné náklady
6 530€ 84 742€ 52 104€ 45 810€ 40 029€ 41 366€ 47 475€
13
E.
Dane a poplatky
136€ 264€ 110€ 171€ 183€ 146€ 188€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 336€ 2 336€ 3 638€ 4 212€ 4 669€ 1 516€ 1 167€ 5 949€ 4 649€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 847€ 7 129€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€ 275€ 965€ 667€ 430€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 504 € 2 662 € 1 092 € -837 € -15 206 € -4 369 € -2 406 € 12 424 € 4 791 € -36 237 € -3 484 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
7 840 € 4 998 € 1 092 € -837 € -6 079 € 70 561 € 48 528 € 55 460 € 31 819 € -9 070 € 22 215 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
948 € 1 050 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
948€ 1 050€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
1 € -948 € -1 050 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
5 504 € 2 662 € 1 092 € -837 € -15 206 € -4 369 € -2 405 € 12 424 € 4 791 € -37 185 € -4 534 €
36
P.
Daň z príjmov
483€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 021 € 2 662 € 1 092 € -837 € -15 206 € -4 369 € -3 365 € 11 464 € 3 831 € -38 145 € -4 534 €