Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CD Cargo Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 874 056 € 11 640 983 € 11 423 743 € 10 608 459 € 916 161 € 516 898 € 428 329 € 1 852 365 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 523 371 € 7 940 378 € 8 337 296 € 3 813 582 € 5 486 € 13 772 € 23 250 € 34 581 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 363 € 12 045 € 15 728 € 14 740 € 0 € 1 174 € 3 106 €
005
A.I.2
Software
8 363€ 12 045€ 15 728€ 7 240€ 1 174€ 3 106€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
7 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 485 008 € 7 914 383 € 8 307 618 € 3 798 842 € 5 486 € 13 772 € 22 076 € 31 475 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 485 008€ 7 914 383€ 8 307 618€ 3 318 929€ 5 486€ 13 772€ 22 076€ 31 475€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
479 913€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
30 000 € 13 950 € 13 950 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 950€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
30 000€ 15 500€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
-1 550€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 342 534 € 3 700 079 € 3 081 831 € 6 785 897 € 768 546 € 501 937 € 387 212 € 1 794 755 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
32 € 38 €
035
B.I.1
Materiál
32€ 38€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
37 412 € 29 285 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
37 412€ 29 285€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 884 331 € 2 773 548 € 2 862 237 € 1 796 731 € 522 512 € 497 745 € 278 411 € 1 377 734 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 359 242 € 2 767 829 € 2 780 508 € 1 796 731 € 522 242 € 497 307 € 278 082 € 1 278 165 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 028 265€ 643 899€ 780 009€ 560 861€ 135 417€ 131€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
138 770€ 256 929€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 330 977€ 1 985 160€ 1 743 570€ 1 235 870€ 386 825€ 497 176€ 278 082€ 1 278 165€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
375 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
150 057€ 5 689€ 74 214€ 99 405€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
7 134€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
32€ 30€ 381€ 270€ 438€ 329€ 164€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 458 203 € 889 119 € 190 309 € 4 989 166 € 246 034 € 4 192 € 108 769 € 416 983 €
072
B.V.1.
Peniaze
668€ 72€ 704€ 4€ 1 067€ 1 586€ 348€ 271€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 457 535€ 889 047€ 189 605€ 4 989 162€ 244 967€ 2 606€ 108 421€ 416 712€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 151 € 526 € 4 616 € 8 980 € 142 129 € 1 189 € 17 867 € 23 029 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
70€ 87€ 183€ 282€ 7 831€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 151€ 526€ 4 616€ 8 910€ 3 131€ 1 006€ 782€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
15 198€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
138 911€ 16 803€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 874 056 € 11 640 983 € 11 423 743 € 10 608 459 € 916 161 € 516 898 € 428 329 € 1 852 365 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 294 524 € 6 470 388 € 6 025 293 € 2 879 147 € 107 009 € -34 461 € -146 779 € 17 076 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 397 475 € 5 397 475 € 5 397 475 € 2 672 248 € 201 197 € 201 197 € 46 639 € 46 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 397 475€ 5 397 475€ 5 397 475€ 2 672 248€ 201 197€ 201 197€ 46 639€ 46 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
66 526 € 44 059 € 22 863 € 7 737 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
66 526€ 44 059€ 22 863€ 7 737€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 001 893 € 579 519 € 181 012 € -103 340 € -236 322 € -201 947 € -38 257 € 101 720 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 238 215€ 815 841€ 417 334€ 132 982€ 101 720€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-236 322€ -236 322€ -236 322€ -236 322€ -236 322€ -201 947€ -38 257€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
828 630 € 449 335 € 423 943 € 302 502 € 141 470 € -34 375 € -155 825 € -131 947 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 535 251 € 5 115 896 € 5 333 331 € 7 653 774 € 809 152 € 551 359 € 575 108 € 1 835 289 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 391 839 € 1 703 694 € 2 084 146 € 44 792 € 9 492 € 17 435 € 3 142 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 821€ 21 333€ 28 788€ 41 941€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 356€ 9 905€ 6 147€ 2 851€ 3 677€ 3 411€ 3 142€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 288 955€ 1 672 456€ 2 049 211€ 5 815€ 14 024€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
84 707€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
428 556€ 685 704€ 942 852€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 112 911 € 2 118 361 € 1 933 394 € 7 536 730 € 784 008 € 540 264 € 488 930 € 1 662 731 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 534 645 € 1 648 040 € 1 431 881 € 7 006 349 € 700 436 € 489 240 € 469 627 € 1 648 076 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
597 118€ 808 432€ 960 880€ 1 295 538€ 389 821€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
-9 740€ 577 682€ 337 518€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
947 267€ 261 926€ 471 001€ 5 710 811€ 310 615€ 151 722€ 469 627€ 1 648 076€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 714€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
38 233€ 22 343€ 23 374€ 16 682€ 8 776€ 6 828€ 977€ 9 642€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 664€ 18 174€ 27 926€ 11 850€ 7 310€ 4 166€ 635€ 3 782€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
112 975€ 32 699€ 59 444€ 496 558€ 67 486€ 31 821€ 9 292€ 1 231€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
404 394€ 397 105€ 388 055€ 5 291€ 8 209€ 8 399€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
344 797 € 350 989 € 97 182 € 72 252 € 25 144 € 1 603 € 68 743 € 100 918 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
36 040€ 6 842€ 5 254€ 72 252€ 25 144€ 1 603€ 68 743€ 100 918€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
308 757€ 344 147€ 91 928€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
257 148€ 257 148€ 275 757€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
68 498€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
44 281 € 54 699 € 65 119 € 75 538 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
54 700€ 75 538€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 281€ 54 699€ 10 419€