Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
519 327 € 502 101 € 553 842 € 479 670 € 293 353 € 318 302 € 323 902 € 286 291 € 348 883 € 337 005 € 302 657 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
513 795€ 498 698€ 551 882€ 477 443€ 290 611€ 317 050€ 323 869€ 282 157€ 346 702€ 335 602€ 301 080€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
959€ 823€ 2 241€ 1 963€ 2 070€ 1 231€ 6€ 733€ 376€ 345€ 91€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 573€ 2 580€ -281€ 264€ 672€ 21€ 27€ 3 401€ 1 805€ 1 058€ 1 486€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
499 298 € 488 052 € 515 033 € 456 427 € 281 611 € 282 917 € 301 494 € 266 081 € 341 154 € 334 713 € 284 113 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
405 971€ 387 978€ 402 746€ 370 361€ 220 769€ 241 344€ 252 634€ 214 782€ 276 643€ 270 845€ 240 992€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11 580€ 7 633€ 5 877€ 6 348€ 5 492€ 7 166€ 3 901€ 6 073€ 11 291€ 3 801€ 2 360€
11
C.
Služby
73 613€ 80 988€ 96 984€ 65 679€ 42 307€ 30 184€ 36 728€ 39 470€ 44 945€ 28 563€ 27 040€
12
D.
Osobné náklady
3 562€ 9 312€ 8 021€ 2 920€ 6 138€ 6 127€ 6 296€ 5 869€ 5 679€
13
E.
Dane a poplatky
211€ 451€ 130€ 259€ 255€ 264€ 195€ -2 329€ 174€ 2 836€ 458€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 526€ 8 738€ 3 298€ 3 544€ 3 963€ 840€ 840€ 1 346€ 1 098€ 728€ 733€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 397€ 2 264€ 2 436€ 924€ 804€ 199€ 1 058€ 612€ 707€ 22 071€ 6 851€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
20 029 € 14 049 € 38 809 € 23 243 € 11 742 € 35 385 € 22 408 € 20 210 € 7 729 € 2 292 € 18 544 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
23 590 € 22 922 € 48 516 € 37 018 € 24 113 € 39 587 € 30 612 € 22 565 € 14 199 € 32 738 € 30 779 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
154 € 26 € 3 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
26€ 3€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
154€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 758 € 10 985 € 15 558 € 11 499 € 10 432 € 9 808 € 10 686 € 11 498 € 13 264 € 10 819 € 7 046 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 516€ 8 028€ 7 302€ 8 042€ 6 867€ 7 144€ 8 547€ 9 579€ 10 948€ 9 144€ 4 944€
32
N.
Kurzové straty
359€ 1€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 242€ 2 598€ 8 256€ 3 457€ 3 565€ 2 664€ 2 139€ 1 918€ 2 312€ 1 675€ 2 102€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 758 € -10 831 € -15 532 € -11 496 € -10 431 € -9 808 € -10 686 € -11 498 € -13 264 € -10 818 € -7 046 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 271 € 3 218 € 23 277 € 11 747 € 1 311 € 25 577 € 11 722 € 8 712 € -5 535 € -8 526 € 11 498 €
36
P.
Daň z príjmov
2 100€ 1 158€ 4 395€ 2 048€ 354€ 3 540€ 960€ 960€ 960€ 2 928€ 3 221€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
6 171 € 2 060 € 18 882 € 9 699 € 957 € 22 037 € 10 762 € 7 752 € -6 495 € -11 454 € 8 277 €