Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
487 608 € 476 909 € 457 481 € 438 113 € 417 132 € 413 312 € 398 273 € 367 409 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
486 032€ 476 909€ 457 481€ 438 113€ 417 132€ 413 311€ 398 255€ 367 409€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 576€ 1€ 18€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
422 417 € 335 399 € 274 479 € 301 003 € 196 178 € 205 178 € 372 274 € 284 244 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
72 284€ 74 075€ 64 638€ 52 045€ 43 570€ 50 744€ 43 911€ 7 332€
11
C.
Služby
190 193€ 92 871€ 76 090€ 67 007€ 19 762€ 18 025€ 25 917€ 31 275€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
5 839€ 4 422€ 4 091€ 4 091€ 4 091€ 4 090€ 4 098€ 4 091€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
136 343€ 129 372€ 126 823€ 126 823€ 126 823€ 126 760€ 126 648€ 126 624€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 758€ 34 659€ 2 837€ 51 037€ 1 932€ 5 559€ 171 700€ 114 922€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
65 191 € 141 510 € 183 002 € 137 110 € 220 954 € 208 134 € 25 999 € 83 165 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
223 555 € 309 963 € 316 753 € 319 061 € 353 800 € 344 542 € 328 427 € 328 802 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 185 € 5 172 € 10 320 € 15 892 € 13 675 € 18 468 € 23 399 € 21 912 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1 185€ 5 172€ 10 320€ 15 892€ 13 675€ 18 468€ 23 399€ 21 912€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
19 943 € 90 239 € 83 269 € 92 665 € 104 084 € 123 240 € 141 844 € 150 467 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
17 796€ 75 529€ 79 811€ 90 162€ 103 453€ 122 586€ 141 684€ 149 831€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 147€ 14 710€ 3 458€ 2 503€ 631€ 654€ 160€ 636€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-18 758 € -85 067 € -72 949 € -76 773 € -90 409 € -104 772 € -118 445 € -128 555 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
46 433 € 56 443 € 110 053 € 60 337 € 130 545 € 103 362 € -92 446 € -45 390 €
36
P.
Daň z príjmov
9 760€ 11 801€ 17 362€ 961€ 1 998€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
36 673 € 44 642 € 92 691 € 59 376 € 128 547 € 102 402 € -93 406 € -45 390 €