Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
57 220 596€ 9 803 729€ 10 501 988€ 11 650 958€ 11 857 785€ 12 044 332€ 12 168 610€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
57 222 609 € 9 805 978 € 10 496 965 € 11 650 958 € 11 857 785 € 12 044 332 € 12 166 767 € 13 426 043 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
48 042 001€ 1 920€ 2 481€ 3 664€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 178 596€ 9 801 809€ 10 476 855€ 11 616 936€ 11 849 605€ 11 994 334€ 12 073 206€ 13 330 812€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
802€ 6 754€ 1 862€ 38 265€ 30 688€ 75 067€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 210€ 2 249€ 10 875€ 30 358€ 6 318€ 11 733€ 62 873€ 20 164€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
56 505 229 € 9 073 933 € 9 693 707 € 10 703 480 € 10 964 218 € 11 089 268 € 11 176 654 € 12 458 973 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 042 001€ 137€ 15€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
135 761€ 209 739€ 270 191€ 393 976€ 432 447€ 365 830€ 470 891€ 526 851€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 688 752€ 3 426 225€ 3 893 052€ 4 111 609€ 4 859 892€ 5 231 244€ 5 158 502€ 5 683 974€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 530 929 € 5 060 923 € 5 055 063 € 5 769 731 € 5 186 728 € 4 927 015 € 5 068 852 € 5 424 961 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 268 682€ 3 775 242€ 3 680 190€ 4 232 379€ 3 967 287€ 3 815 458€ 3 953 425€ 4 110 607€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 200 001€ 1 236 876€ 1 279 696€ 1 486 866€ 1 174 818€ 1 037 248€ 1 071 567€ 1 265 659€
19
E.4.
Sociálne náklady
62 246€ 48 805€ 95 177€ 50 486€ 44 623€ 74 309€ 43 860€ 48 695€
20
F.
Dane a poplatky
89 120€ 123 455€ 205 762€ 92 862€ 218 245€ 218 364€ 171 585€ 299 853€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
123 027€ 136 434€ 133 451€ 135 192€ 76 906€ 46 245€ 56 023€ 130 435€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
123 027€ 136 434€ 133 451€ 135 192€ 76 906€ 46 245€ 56 023€ 130 435€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25 245€ 4 297€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
768 305€ 190 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
127 334€ 117 157€ 136 051€ 200 095€ 275 325€ 250 801€ 388 602€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
717 380 € 732 045 € 803 258 € 947 478 € 893 567 € 955 064 € 990 113 € 967 070 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 354 083 € 6 167 765 € 6 315 956 € 7 115 000 € 6 557 266 € 6 397 260 € 6 443 813 € 7 119 987 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 724 € 235 € 5 023 € 4 616 € 1 504 € 1 416 € 4 799 € 6 603 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
141 € 142 € 1 843 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
141€ 142€ 1 843€
42
XII.
Kurzové zisky
1 583€ 235€ 5 023€ 4 474€ 1 504€ 1 416€ 1 059€ 3 334€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 897€ 3 269€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 734 € 2 389 € 4 789 € 3 978 € 8 769 € 16 226 € 8 754 € 12 280 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 1 € 22 € 1 € 1 182 € 8 322 € 2 € 17 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1€ 1 182€ 8 322€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 1€ 22€ 2€ 17€
52
O.
Kurzové straty
1 215€ 616€ 2 532€ 230€ 3 516€ 3 885€ 4 699€ 3 709€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 518€ 1 772€ 2 235€ 3 747€ 4 071€ 4 019€ 4 053€ 8 554€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 010 € -2 154 € 234 € 638 € -7 265 € -14 810 € -3 955 € -5 677 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
715 370 € 729 891 € 803 492 € 948 116 € 886 302 € 940 254 € 986 158 € 961 393 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
165 000 € 205 487 € 216 078 € 262 787 € 314 509 € 284 297 € 273 602 € 289 986 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
688 139€ 234 404€ 209 456€ 276 653€ 208 172€ 459 749€ 288 303€ 247 513€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-523 139€ -28 917€ 6 622€ -13 866€ 106 337€ -175 452€ -14 701€ 42 473€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
550 370 € 524 404 € 587 414 € 685 329 € 571 793 € 655 957 € 712 556 € 671 407 €