Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Life Academy, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.01.2017
31.08.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
267 675 € 255 139 € 176 272 € 116 699 € 89 323 € -13 706 € 39 528 € 43 601 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
22 644 € 29 211 € 8 961 € 11 297 € 1 006 € 1 006 € 1 005 € 1 471 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
22 644 € 29 211 € 8 961 € 11 297 € 1 006 € 1 006 € 1 005 € 1 471 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 644€ 29 211€ 8 961€ 11 297€ 1 006€ 1 006€ 1 005€ 1 471€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
244 789 € 225 643 € 167 096 € 105 096 € 88 202 € -14 712 € 38 454 € 41 951 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
403 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
23€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
380€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 527 € 2 749 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
748€ 2 749€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
176 775 € 162 807 € 114 537 € 59 138 € 51 818 € 2 848 € 34 515 € 32 126 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 158€ 29 041€ 15 085€ 12 507€ 27 875€ 69€ 34 515€ 28 573€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
153 617€ 133 128€ 99 416€ 45 520€ 23 943€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
392€ 1 075€ 3 553€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
246€ 36€ 36€ 2 779€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
68 014 € 62 836 € 52 559 € 45 958 € 36 384 € -17 560 € 412 € 6 673 €
056
B.IV.1
Peniaze
48 264€ 37 675€ 44 264€ 41 170€ 29 766€ -17 560€ 1 700€
057
B.IV.2
Účty v bankách
19 750€ 25 161€ 8 295€ 4 788€ 6 618€ 412€ 4 973€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
242 € 285 € 215 € 306 € 115 € 69 € 179 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
115€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
242€ 285€ 215€ 306€ 69€ 179€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
267 675 € 255 139 € 176 272 € 116 699 € 89 323 € -13 706 € 39 528 € 43 601 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
25 002 € -149 144 € -69 303 € -30 574 € 364 € -92 878 € -36 277 € -45 265 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 15 919 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 15 919€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
20 000 € 15 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
20 000€ 15 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
33 552 € -76 606 € -44 302 € -21 939 € -64 119 € -48 547 € -52 568 € 11 921 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 819€ 42 819€ 42 819€ 48 819€ -64 119€ 16 646€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 267€ -119 425€ -87 121€ -70 758€ -4 725€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-35 853 € -79 841 € -32 304 € -15 938 € 32 900 € -44 995 € 8 988 € -64 489 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
242 673 € 404 283 € 245 575 € 147 273 € 46 646 € 79 172 € 33 492 € 45 163 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
579 € 2 182 € 3 210 € 642 € 617 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
579€ 2 182€ 3 210€ 642€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
617€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 018 € 14 994 € 3 245 € 6 668 € 81 € 8 € 8 € 20 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
724€ 544€ 259€ 161€ 81€ 20€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 294€ 14 450€ 2 986€ 6 507€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
237 076 € 386 577 € 232 507 € 129 915 € 9 248 € 55 663 € 3 764 € 15 598 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
197 416€ 305 241€ 199 189€ 121 508€ 7 335€ 10 094€ 11 406€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
44 786€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
458€ 3 030€ 3 640€ 1 463€ 1 045€ 764€ 2 424€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
328€ 6 279€ 4 476€ 925€ 716€ 1 469€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 888€ 60 052€ 20 582€ 1 804€ 152€ 19€ 291€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 986€ 11 975€ 4 620€ 4 215€ 8€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
530€ 530€ 530€ 530€ 530€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 083 € 9 518 € 36 787 € 22 971 € 25 820 € 28 928 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 858€ 22 971€ 28 928€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
6 083€ 6 660€ 36 787€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
42 313 € 42 313 € 43 703 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 043€ 4 650€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
35 270€ 39 053€