Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AQUALAND Malé Bielice, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 380 879€ 1 130 102€ 1 381 981€ 2 030 649€ 1 508 266€ 1 382 161€ 763 634€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 541 190 € 1 480 059 € 1 694 449 € 2 245 534 € 1 822 169 € 1 535 728 € 776 305 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 380 879€ 1 130 102€ 1 381 981€ 2 030 650€ 1 508 267€ 1 382 162€ 763 634€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
5 026€ 2 768€ 126 375€ 214 430€ 148 291€ 147 687€ 8 529€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
155 285€ 347 189€ 186 093€ 454€ 165 611€ 5 879€ 4 142€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 804 940 € 1 172 947 € 1 374 312 € 1 846 760 € 1 554 711 € 1 407 231 € 635 695 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 562€ 1 499€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
597 639€ 299 642€ 419 296€ 687 562€ 488 043€ 420 187€ 125 289€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
854 339€ 580 550€ 646 885€ 805 197€ 646 068€ 612 923€ 380 006€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
334 407 € 284 451 € 285 480 € 335 950 € 298 454 € 330 427 € 117 025 €
16
E.1.
Mzdové náklady
245 956€ 211 014€ 209 233€ 248 217€ 218 562€ 245 494€ 86 690€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
79 194€ 68 873€ 69 985€ 80 328€ 74 561€ 78 908€ 27 581€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 257€ 4 564€ 6 262€ 7 405€ 5 331€ 6 025€ 2 754€
20
F.
Dane a poplatky
592€ 503€ 3 835€ 5 052€ 420€ 6 535€ 4 313€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 091€ 3 133€ 6 659€ 9 647€ 9 532€ 7 564€ 3 327€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 091€ 3 133€ 6 659€ 9 647€ 9 532€ 7 564€ 3 327€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
8 682€ 1 604€ -16 404€ 23 723€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 872€ 4 668€ 3 475€ 1 748€ 128 598€ 3 310€ 4 236€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
736 250 € 307 112 € 320 137 € 398 774 € 267 458 € 128 497 € 140 610 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
933 927 € 252 678 € 442 175 € 752 321 € 522 447 € 494 177 € 265 369 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
58 094 € 16 413 € 4 101 € 6 309 € 10 695 € 79 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 418 € 8 989 € 3 501 € 5 286 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25 418€ 8 989€ 3 501€ 5 286€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
32 676€ 7 424€ 600€ 1 023€ 10 695€ 79€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 525 € 19 649 € 5 446 € 12 733 € 12 774 € 12 020 € 4 301 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 € 1 318 € 899 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17€ 1 318€ 899€
52
O.
Kurzové straty
2 757€ 15 704€ 1 225€ 7 828€ 8 929€ 6 467€ 1 642€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 768€ 3 945€ 4 221€ 4 888€ 3 845€ 4 235€ 1 760€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
50 569 € -3 236 € -1 345 € -6 424 € -2 079 € -11 941 € -4 299 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
786 819 € 303 876 € 318 792 € 392 350 € 265 379 € 116 556 € 136 311 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
169 675 € 61 805 € 73 390 € 79 761 € 58 220 € 24 506 € 29 137 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
169 675€ 61 805€ 69 831€ 83 320€ 58 220€ 24 506€ 29 137€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 559€ -3 559€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
617 144 € 242 071 € 245 402 € 312 589 € 207 159 € 92 050 € 107 174 €