Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prestex s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 853 615 € 46 130 € 114 970 € 47 181 € 31 848 € 43 766 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
23 210€ 44 130€ 2 504€ 521€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 830 253€ 2 000€ 108 781€ 32 181€ 28 578€ 40 735€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 750€ 250€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
152€ 4 439€ 15 000€ 516€ 2 510€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 824 618 € 118 568 € 108 087 € 44 457 € 31 469 € 42 580 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 236€ 39 000€ 2 501€ 128€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
391 832€ 7 384€ 1 693€ 17 724€ 13 677€ 13 207€
11
C.
Služby
1 389 243€ 59 805€ 97 473€ 12 025€ 4 088€ 11 936€
12
D.
Osobné náklady
1 231€ 6 576€ 2 981€ 7 440€
13
E.
Dane a poplatky
2 231€ 807€ 75€ 343€ 863€ 956€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 885€ 10 209€ 545€ 3 000€ 3 000€ 6 208€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 750€ 1 708€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
191€ 1 363€ 5 320€ 4 789€ 2 651€ 2 705€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
28 997 € -72 438 € 6 883 € 2 724 € 379 € 1 186 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
55 152 € -60 059 € 9 615 € 2 432 € 10 816 € 15 985 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
345 € 189 € 97 € 208 € 82 € 69 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
47€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
298€ 189€ 97€ 208€ 82€ 69€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-345 € -189 € -97 € -208 € -82 € -69 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
28 652 € -72 627 € 6 786 € 2 516 € 297 € 1 117 €
36
P.
Daň z príjmov
2 457€ 960€ 1 194€ 960€ 960€ 576€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
26 195 € -73 587 € 5 592 € 1 556 € -663 € 541 €