Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
938 886 € 1 400 743 € 1 204 066 € 985 008 € 909 512 € 975 945 € 979 332 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
268 084 € 294 611 € 320 724 € 283 646 € 287 257 € 154 427 € 58 242 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
268 084 € 294 611 € 320 724 € 283 646 € 287 257 € 154 427 € 58 242 €
012
A.II.1
Pozemky
42 800€ 42 800€ 42 800€ 42 800€ 42 800€
013
A.II.2
Stavby
198 853€ 208 336€ 215 492€ 222 647€ 229 803€ 34 290€ 36 725€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 431€ 43 475€ 62 432€ 18 199€ 14 654€ 17 888€ 21 517€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
102 249€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
669 457 € 1 105 143 € 882 779 € 701 362 € 622 255 € 820 131 € 920 361 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
344 751 € 279 036 € 205 215 € 79 121 € 149 344 € 130 284 € 304 599 €
032
B.I.1
Materiál
103€ 92€ 42€
034
B.I.3
Výrobky
10 579€ 62 967€ 25 972€ 2 630€
036
B.I.5
Tovar
328 391€ 210 982€ 196 542€ 50 551€ 144 188€ 127 758€ 304 599€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
5 678€ 4 995€ 8 631€ 2 598€ 2 526€ 2 526€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
304 383 € 793 879 € 669 933 € 593 832 € 416 536 € 660 512 € 607 645 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
247 996€ 715 694€ 572 635€ 565 434€ 407 134€ 634 776€ 561 480€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56 387€ 78 185€ 97 298€ 28 398€ 9 402€ 25 736€ 46 165€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 323 € 32 228 € 7 631 € 28 409 € 56 375 € 29 335 € 8 117 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 054€ 2 282€ 113€ 8 980€ 8 252€ 703€ 1 559€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 269€ 29 946€ 7 518€ 19 429€ 48 123€ 28 632€ 6 558€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 345 € 989 € 563 € 1 387 € 729 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 345€ 989€ 563€ 1 387€ 729€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
938 886 € 1 400 743 € 1 204 066 € 985 008 € 909 512 € 975 945 € 979 332 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
154 077 € 118 792 € 96 042 € 39 231 € 43 036 € 30 467 € 30 970 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 005 € 3 005 € 3 005 € 3 005 € 505 € 505 € 505 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 005€ 3 005€ 3 005€ 3 005€ 505€ 505€ 505€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
113 022 € 88 037 € 30 350 € 35 031 € 24 962 € 25 465 € 8 561 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
116 827€ 91 842€ 34 156€ 35 031€ 25 465€ 25 465€ 8 561€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 805€ -3 805€ -3 806€ -503€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
33 050 € 22 750 € 57 687 € -3 805 € 12 569 € -503 € 16 904 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
784 809 € 1 281 951 € 1 107 622 € 945 777 € 866 476 € 945 478 € 948 362 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 407 € 7 417 € 7 586 € 7 551 € 5 577 € 4 296 € 2 590 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 407€ 7 417€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 586€ 7 551€ 5 577€ 4 296€ 2 590€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 368 € 26 029 € 39 347 € 60 409 € 4 101 € 6 762 € 9 270 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
11 254€ 15 067€ 60 409€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
182€ 1 215€ 551€ 1 015€ 613€ 346€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 186€ 13 560€ 23 729€ 3 086€ 6 149€ 8 924€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
729 270 € 1 102 019 € 864 035 € 774 977 € 734 662 € 808 455 € 885 921 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
265 166€ 674 652€ 427 748€ 351 177€ 324 369€ 514 268€ 628 852€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
438 232€ 408 615€ 408 183€ 408 120€ 399 396€ 287 140€ 246 107€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 066€ 6 936€ 6 485€ 8 033€ 5 739€ 4 042€ 1 908€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 889€ 10 175€ 4 466€ 5 415€ 3 634€ 2 403€ 1 468€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 417€ 1 356€ 17 153€ 1 897€ 1 524€ 602€ 6 442€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 500€ 285€ 335€ 1 144€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
46 764 € 146 486 € 196 654 € 102 840 € 122 136 € 125 965 € 50 581 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
25 656€ 64 248€ 83 544€ 102 840€ 122 136€ 91 120€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
21 108€ 82 238€ 113 110€ 34 845€ 50 581€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
402 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
402€