Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
399 263 824€ 369 526 660€ 390 205 178€ 193 311 567€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
493 802 000 € 453 914 000 € 399 410 353 € 369 527 789 € 390 207 184 € 193 310 677 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
278 044€ 141 387€ 7 505€ 1 872€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
478 820 000€ 438 259 000€ 388 336 886€ 361 230 192€ 384 882 941€ 188 328 251€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 457 000€ 14 027 000€ 9 536 766€ 6 689 465€ 3 834 539€ 3 755 112€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
721€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 525 000€ 1 628 000€ 1 258 657€ 1 466 745€ 1 482 199€ 1 224 721€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
485 598 000 € 444 312 000 € 399 700 806 € 359 930 888 € 380 284 845 € 187 339 499 € 794 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
207 609 000€ 167 929 000€ 354 706€ 76 697€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
238 698 000€ 239 731 000€ 370 499 013€ 336 076 128€ 360 827 640€ 178 442 227€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 408 000€ 14 608 000€ 12 352 611€ 9 247 519€ 6 781 326€ 3 999 142€ 794€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 520 000 € 9 699 000 € 8 885 515 € 7 455 824 € 6 055 305 € 1 854 891 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 721 000€ 7 109 000€ 6 311 535€ 5 305 036€ 4 370 407€ 1 373 607€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
232 307€ 310 802€ 197 011€ 84 573€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 563 000€ 1 305 000€ 2 079 708€ 1 628 407€ 1 317 267€ 360 814€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 236 000€ 1 285 000€ 261 965€ 211 579€ 170 620€ 35 897€
20
F.
Dane a poplatky
11 191€ 310 925€ 305 935€ 57 171€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 931 000€ 4 430 000€ 6 787 894€ 6 521 336€ 5 819 638€ 2 759 137€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 931 000€ 4 430 000€ 6 787 894€ 6 521 336€ 5 819 638€ 2 759 137€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
41€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
148 653€ -621 047€ -470 908€ -779 824€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 432 000€ 7 915 000€ 661 223€ 863 506€ 965 868€ 1 006 755€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 204 000 € 9 602 000 € -290 453 € 9 596 901 € 9 922 339 € 5 971 178 € -794 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
28 562 000 € 30 018 000 € 14 945 366 € 22 660 700 € 21 116 019 € 9 643 866 € -794 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
296 000 € 162 000 € 59 € 2 384 € 3 132 € 972 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
296 000 € 162 000 € 1 129 € 2 021 € 890 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
18€ 681€ 435€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
296 000€ 162 000€ 1 111€ 1 340€ 455€
42
XII.
Kurzové zisky
59€ 1 255€ 1 096€ 78€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 000 € 64 000 € 61 385 € 37 374 € 50 173 € 24 018 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 000 € 64 000 € 2 402 € 49 € 1 111 € 3 600 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 402€ 49€ 1 111€ 3 046€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 000€ 64 000€ 554€
52
O.
Kurzové straty
2 645€ 4 922€ 11 958€ 15€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
56 338€ 32 403€ 37 104€ 20 403€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
278 000 € 98 000 € -61 326 € -34 990 € -47 041 € -23 046 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 482 000 € 9 700 000 € -351 779 € 9 561 911 € 9 875 298 € 5 948 132 € -794 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 313 000 € 1 059 000 € 439 513 € 2 254 305 € 2 882 657 € 1 615 279 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 187 000€ 3 121 000€ 1 033 508€ 3 189 025€ 3 844 386€ 1 888 944€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-874 000€ -2 062 000€ -593 995€ -934 720€ -961 729€ -273 665€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 169 000 € 8 641 000 € -791 292 € 7 307 606 € 6 992 641 € 4 332 853 € -794 €