Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
70 853 € 50 536 € 71 212 € 59 595 € 54 430 € 27 401 € 18 334 € 10 022 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
70 395€ 50 386€ 71 122€ 57 273€ 28 032€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
932€ 26 398€ 27 401€ 18 334€ 10 022€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
05
IV.
Aktivácia
0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
458€ 150€ 90€ 1 390€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
70 093 € 56 129 € 70 503 € 58 879 € 53 893 € 30 340 € 15 864 € 9 268 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
61 698€ 44 406€ 56 796€ 48 443€ 23 027€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
557€ 1 502€ 1 554€ 693€ 797€ 348€
11
C.
Služby
2 267€ 2 417€ 3 415€ 3 671€ 10 579€ 20 500€ 10 670€ 5 301€
12
D.
Osobné náklady
3 729€ 3 484€ 4 211€ 1 318€ 15 975€ 9 292€ 5 069€ 3 843€
13
E.
Dane a poplatky
64€ 63€ 166€ 207€ 421€ 200€ 125€ 124€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 526€ 3 667€ 3 667€ 2 711€ 3 094€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
252€ 590€ 694€ 1 836€ 0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
760 € -5 593 € 709 € 716 € 537 € -2 939 € 2 470 € 754 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 873 € 2 061 € 9 357 € 5 398 € 20 027 € 6 553 € 7 664 € 4 721 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
5€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
281 € 957 € 1 117 € 1 089 € 118 € 124 € 125 € 125 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
86€ 568€ 819€ 840€ 0€
32
N.
Kurzové straty
0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
195€ 389€ 298€ 249€ 118€ 124€ 125€ 125€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-276 € -957 € -1 117 € -1 089 € -118 € -124 € -125 € -125 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
484 € -6 550 € -408 € -373 € 419 € -3 063 € 2 345 € 629 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 480€ 112€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
484 € -6 550 € -408 € -1 333 € -541 € -3 543 € 2 345 € 517 €