Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská recyklačná s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 368 878 € 3 779 922 € 3 063 476 € 3 494 901 € 2 294 471 € 1 310 581 € 874 944 € 823 601 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
61 919 € 81 488 € 99 235 € 65 674 € 156 592 € 61 511 € 72 031 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
49 364 € 67 892 € 86 420 € 61 930 €
005
A.I.2
Software
49 364€ 67 892€ 86 420€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
61 930€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 555 € 13 596 € 12 815 € 3 744 € 156 592 € 61 511 € 72 031 €
013
A.II.2
Stavby
5 277€ 5 843€ 6 409€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 278€ 7 753€ 6 406€ 3 744€ 156 592€ 61 511€ 72 031€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 300 448 € 3 690 835 € 2 952 394 € 3 408 736 € 2 258 259 € 1 126 530 € 787 932 € 726 300 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
340 000 € 6 808 € 10 139 € 17 429 € 13 933 € 17 468 € 9 346 €
035
B.I.1
Materiál
6 808€ 10 139€ 50€ 50€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
340 000€
039
B.I.5
Tovar
17 379€ 13 883€ 17 468€ 9 346€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
407 124 € 405 134 € 405 134 € 400 000 €
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
400 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
407 124€ 405 134€ 405 134€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 943 658 € 3 251 686 € 2 507 577 € 2 395 531 € 1 366 791 € 562 666 € 749 147 € 716 181 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 090 572 € 586 211 € 1 122 348 € 1 152 320 € 712 573 € 524 413 € 678 573 € 673 966 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 090 572€ 586 211€ 1 122 348€ 1 152 320€ 712 573€ 524 413€ 678 573€ 673 966€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 315€ 32 205€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 851 771€ 2 665 475€ 1 353 024€ 1 243 211€ 654 218€ 38 253€ 70 574€ 42 215€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 790 € 32 025 € 32 875 € 597 932 € 874 039 € 149 931 € 21 317 € 773 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 269€ 28 122€ 6 071€ 8 832€ 2 094€ 349€ 6 121€ 462€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 521€ 3 903€ 26 804€ 589 100€ 871 945€ 149 582€ 15 196€ 311€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 511 € 7 599 € 11 847 € 20 491 € 36 212 € 27 459 € 25 501 € 25 270 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 511€ 7 599€ 11 847€ 7 991€ 9 218€ 2 559€ 601€ 370€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 500€ 26 994€ 24 900€ 24 900€ 24 900€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 368 878 € 3 779 922 € 3 063 476 € 3 494 901 € 2 294 471 € 1 310 581 € 874 944 € 823 601 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 163 522 € 2 244 399 € 2 319 355 € 2 496 290 € 312 788 € 93 250 € 56 896 € 44 691 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 554 912€ 1 554 912€ 1 554 912€ 1 554 912€ 176€ 176€ 176€ 176€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
667 488 € 742 443 € 919 378 € 290 612 € 73 074 € 36 720 € 24 515 € 22 217 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
921 883€ 921 883€ 921 883€ 293 117€ 75 579€ 39 225€ 27 020€ 24 722€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-254 395€ -179 440€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-80 878 € -74 956 € -176 935 € 628 766 € 219 538 € 36 354 € 12 205 € 2 298 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 205 356 € 1 535 523 € 744 121 € 998 611 € 1 980 683 € 1 216 331 € 700 048 € 777 910 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 913 € 1 913 € 9 849 € 9 735 € 1 564 336 € 1 073 117 € 455 113 € 103 005 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
72 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 000€ 8 000€ 1 562 736€ 1 060 428€ 432 947€ 30 196€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 913€ 1 913€ 1 849€ 1 735€ 1 600€ 1 343€ 1 071€ 809€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 346€ 21 095€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 203 443 € 1 533 610 € 734 272 € 988 860 € 415 521 € 139 169 € 240 564 € 380 653 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 704 359 € 1 113 729 € 723 463 € 831 865 € 303 419 € 110 669 € 223 811 € 364 667 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 704 359€ 1 113 729€ 723 463€ 831 865€ 303 419€ 110 669€ 223 811€ 364 667€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
639€ 586€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 244€ 2 202€ 4 161€ 1 451€ 3 615€ 7 835€ 6 271€ 7 239€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 175€ 3 654€ 2 838€ 1 299€ 4 288€ 5 268€ 4 103€ 4 849€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
19 665€ 28 025€ 3 171€ 153 659€ 96 865€ 14 636€ 4 965€ 3 136€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
476 000€ 386 000€ 7 334€ 761€ 1 414€ 762€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
826 € 4 045 € 4 371 € 5 486 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
826€ 4 045€ 4 371€ 5 486€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16€ 288 766€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 000 € 1 000 € 118 000 € 1 000 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 000€ 1 000€ 118 000€ 1 000€