Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská recyklačná s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 635 900€ 3 969 332€ 4 752 029€ 6 776 346€ 4 488 438€ 2 046 501€ 1 824 373€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 976 873 € 3 971 173 € 4 755 441 € 6 773 629 € 4 881 195 € 2 046 841 € 1 828 038 € 1 948 720 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
179 196€ 49 251€ 276€ 265 522€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
678 287€ 606 129€ 829 355€ 113 671€ 191 309€ 97 594€ 128 980€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 957 613€ 3 363 203€ 3 923 144€ 5 769 492€ 4 297 129€ 1 948 907€ 1 695 116€ 1 609 370€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
340 000€
07
V.
Aktivácia
50€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
194 729€ 67 419€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
973€ 1 841€ 2 942€ 711 270€ 148 777€ 290€ 3 666€ 6 409€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 059 253 € 4 011 967 € 4 916 510 € 5 919 648 € 4 583 753 € 1 991 518 € 1 791 327 € 1 926 882 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
178 818€ 56 891€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
660 642€ 685 422€ 769 032€ 460 089€ 437 088€ 320 777€ 267 420€ 284 552€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 253 002€ 3 198 938€ 4 031 686€ 4 277 764€ 3 734 695€ 1 481 361€ 1 341 916€ 1 375 252€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
53 223 € 67 677 € 55 787 € 63 909 € 120 028 € 146 067 € 154 262 € 157 476 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 000€ 49 491€ 40 849€ 44 227€ 85 540€ 103 702€ 105 959€ 111 120€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 232€ 15 917€ 12 753€ 14 356€ 28 379€ 35 485€ 38 027€ 38 711€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 991€ 2 269€ 2 185€ 5 326€ 6 109€ 6 880€ 10 276€ 7 645€
20
F.
Dane a poplatky
2 020€ 3 251€ 1 942€ 3 417€ 2 823€ 6 685€ 1 999€ 3 049€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 659€ 21 840€ 8 405€ 940€ 2 033€ 32 451€ 23 726€ 31 391€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 659€ 21 840€ 8 405€ 940€ 2 033€ 32 451€ 23 726€ 31 391€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
158 435€ 72 603€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
31 593€ 8 331€ 19 739€ 178 774€ 1 164€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 114€ 26 508€ 29 919€ 755 937€ 70 596€ 4 177€ 2 004€ 2 559€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-82 380 € -40 794 € -161 069 € 853 981 € 297 442 € 55 323 € 36 711 € 21 838 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
62 256 € 84 972 € -48 219 € 1 145 688 € 309 015 € 244 413 € 215 036 € 215 088 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 354 € 23 502 € 18 930 € 2 717 € 50 € 13 € -1 151 € 10 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 354 € 23 502 € 18 930 € 2 717 € 50 € 13 € -701 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 354€ 23 502€ 18 930€ 2 717€ 50€ 13€ -701€
42
XII.
Kurzové zisky
10€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-450€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 845 € 1 499 € 2 380 € 2 013 € 1 708 € 2 545 € 19 089 € 18 434 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 1 € 1 113 € 128 € 1 152 € 10 555 € 11 878 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 1€ 1 113€ 128€ 1 152€ 10 555€ 11 878€
52
O.
Kurzové straty
2€ 45€ 7€ 23€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 844€ 1 498€ 1 265€ 1 968€ 1 573€ 1 370€ 8 527€ 6 556€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
7 509 € 22 003 € 16 550 € 704 € -1 658 € -2 532 € -20 240 € -18 424 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-74 871 € -18 791 € -144 519 € 854 685 € 295 784 € 52 791 € 16 471 € 3 414 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 007 € 56 165 € 32 416 € 225 919 € 76 246 € 16 437 € 4 266 € 1 116 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 007€ 56 165€ 32 416€ 225 919€ 76 246€ 16 437€ 4 266€ 1 116€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-80 878 € -74 956 € -176 935 € 628 766 € 219 538 € 36 354 € 12 205 € 2 298 €