Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 750€ 27 123€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 750€ 26 500€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 000 € 623 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 992 074 € 3 206 646 € 2 982 735 € 2 903 598 € 3 126 915 € 3 306 652 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 992 074€ 3 206 646€ 2 982 735€ 2 903 598€ 3 126 915€ 3 306 652€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 220 777 € 2 193 140 € 2 192 874 € 2 134 449 € 2 374 169 € 2 724 201 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 086 007€ 830 025€ 753 483€ 769 537€ 1 020 539€ 1 177 099€
10
B.2
Služby
2 134 770€ 1 363 115€ 1 439 391€ 1 364 912€ 1 353 630€ 1 547 102€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
771 297 € 1 013 506 € 789 861 € 769 149 € 753 746 € 583 074 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
459 153 € 283 117 € 216 703 € 174 879 € 186 466 € 182 777 €
13
C.1
Mzdové náklady
336 917€ 208 209€ 163 027€ 137 361€ 136 835€ 133 607€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
117 832€ 71 092€ 51 802€ 35 850€ 48 141€ 47 017€
16
C.4
Sociálne náklady
4 404€ 3 816€ 1 874€ 1 668€ 1 490€ 2 153€
17
D
Dane a poplatky
86 524€ 59 072€ 48 144€ 44 709€ 45 952€ 41 289€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
630 865€ 372 370€ 398 196€ 393 004€ 421 609€ 391 712€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
101 390€ 26 525€ 24 423€ 45 350€ 62 300€ 26 835€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 775€ 49 484€ 5 822€ 13 785€ 59 462€ 7 685€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 940€ 700€ 2 504€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
138 785€ 67 435€ 55 362€ 30 978€ 64 163€ 78 580€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 541€ 9 049€ 13 670€ 9 652€ 4 995€ 7 812€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-243 386 € 334 374 € 183 171 € 208 748 € 159 221 € 57 214 €
38
X.
Výnosové úroky
22 902€ 12€ 21€ 15€ 404€
39
N
Nákladové úroky
41 493€ 24 790€ 19 392€ 21 998€ 29 950€ 43 387€
40
XI.
Kurzové zisky
-17€ 22€ 1€
41
O
Kurzové straty
586€ 1 103€ 184€ 183€ 22€ 12€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€ 108€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123 987€ 99 295€ 72 668€ 59 882€ 60 797€ 49 650€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-143 181 € -125 152 € -92 231 € -82 042 € -90 754 € -92 537 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-386 567 € 209 222 € 90 940 € 126 706 € 68 467 € -35 323 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-474 111 € 40 487 € 22 398 € 29 136 € 15 602 € -7 126 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
38 365€ 40 451€ 23 737€ 38 427€ 12 756€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-512 476€ 36€ -1 339€ -9 291€ 2 846€ -7 128€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
87 544 € 168 735 € 68 542 € 97 570 € 52 865 € -28 197 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-386 567 € 209 222 € 90 940 € 126 706 € 68 467 € -35 323 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
87 544 € 168 735 € 68 542 € 97 570 € 52 865 € -28 197 €