Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 016 € 22 720 € 20 346 € 19 329 € 17 200 € 14 998 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 985 € 22 720 € 19 615 € 19 329 € 17 200 € 14 998 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 145 € 6 398 € 1 720 € 4 468 € 740 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 145 € 6 398 € 1 720 € 4 468 € 740 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 145€ 6 398€ 1 720€ 4 468€ 740€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 840 € 16 322 € 17 895 € 14 861 € 17 200 € 14 258 €
072
B.V.1.
Peniaze
38€ 1 097€ 377€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 802€ 15 225€ 17 518€ 14 861€ 17 200€ 14 258€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 € 0 € 731 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
731€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 016 € 22 720 € 20 346 € 19 329 € 17 200 € 14 998 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 736 € 2 839 € 2 194 € 1 097 € 1 654 € 311 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 662 € -3 306 € -4 423 € -5 540 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
644€ 2 234€ 1 117€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 306€ -5 540€ -5 540€ -5 540€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
898 € 645 € 1 117 € 1 137 € 1 654 € 311 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 280 € 19 881 € 18 152 € 18 232 € 15 546 € 14 687 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 280 € 19 881 € 18 152 € 18 232 € 15 546 € 14 687 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 € 62 € -48 € 1 055 € 700 € 6 450 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6€ 62€ -48€ 1 055€ 700€ 6 450€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 656€ 16 656€ 16 656€ 16 656€ 14 846€ 8 237€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
339€ 252€ 544€ 521€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
279€ 2 911€ 1 000€