Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
18 249 € 21 016 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
18 249 € 21 016 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 364 € 3 176 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 004€ 3 145€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
360€ 31€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 885 € 17 840 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 885€ 17 840€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
18 249 € 21 016 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 899 € 3 737 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 764€ -2 661€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
163 € 898 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
14 350 € 17 279 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
14 350 € 17 279 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
5€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
88€ 339€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
14 262€ 16 935€