Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 249 € 21 016 € 22 720 € 20 346 € 19 329 € 17 200 € 14 998 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 249 € 20 985 € 22 720 € 19 615 € 19 329 € 17 200 € 14 998 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 364 € 3 145 € 6 398 € 1 720 € 4 468 € 740 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 004€ 3 145€ 6 398€ 1 720€ 4 468€ 740€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
360€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
14 885 € 17 840 € 16 322 € 17 895 € 14 861 € 17 200 € 14 258 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 885€ 38€ 1 097€ 377€
057
B.IV.2
Účty v bankách
17 802€ 15 225€ 17 518€ 14 861€ 17 200€ 14 258€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
31 € 0 € 731 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
731€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 249 € 21 016 € 22 720 € 20 346 € 19 329 € 17 200 € 14 998 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 899 € 3 736 € 2 839 € 2 194 € 1 097 € 1 654 € 311 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 764 € -2 662 € -3 306 € -4 423 € -5 540 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
644€ 2 234€ 1 117€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 306€ -5 540€ -5 540€ -5 540€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
163 € 898 € 645 € 1 117 € 1 137 € 1 654 € 311 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 350 € 17 280 € 19 881 € 18 152 € 18 232 € 15 546 € 14 687 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
14 350 € 17 280 € 19 881 € 18 152 € 18 232 € 15 546 € 14 687 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6€ 62€ -48€ 1 055€ 700€ 6 450€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
14 262€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 656€ 16 656€ 16 656€ 16 656€ 14 846€ 8 237€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88€ 339€ 252€ 544€ 521€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
279€ 2 911€ 1 000€