Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
55 136€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
69 129€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-13 993 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
197 490 € 175 606 € 175 606 € 206 299 € 1 295 185 € 2 736 519 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
197 490€ 175 606€ 175 606€ 206 299€ 1 295 185€ 2 736 519€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
120 869 € 137 026 € 82 886 € 85 111 € 1 141 291 € 2 492 053 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
36 095€ 29 839€ 25 310€ 25 571€ 254 595€ 196 145€
10
B.2
Služby
84 774€ 107 187€ 57 576€ 59 540€ 886 696€ 2 295 908€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
76 621 € 38 580 € 92 720 € 121 188 € 139 901 € 244 466 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 328 € 6 650 € 1 594 € 28 478 € 96 655 € 9 529 €
13
C.1
Mzdové náklady
21 993€ 1 591€ 7 018€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
84 417€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 393€ 10 141€ 2 470€
16
C.4
Sociálne náklady
92€ 506€ 41€
17
D
Dane a poplatky
419€ 409€ 406€ 394€ 532€ 533€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 644€ 42 333€ 60 711€ 72 794€ 66 808€ 35 130€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 006€ 0€ -763€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 762€ 3 858€ 4 094€ 5 998€ 37 361€ 16 821€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 071€ 18 792€ 4 917€ 5 828€ 9 754€ 3 777€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
15 921 € -25 746 € 28 706 € 17 686 € 3 513 € 213 081 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
6€ 6€ 9€ 19€
41
O
Kurzové straty
163€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
141€ 123€ 124€ 144€ 1 043€ 1 062€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-141 € -123 € -118 € -138 € -1 197 € -1 043 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 780 € -25 869 € 28 588 € 17 548 € 2 316 € 212 038 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 440 € 960 € 7 306 € 5 412 € 2 882 € 50 396 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 440€ 960€ 7 306€ 5 412€ 2 882€ 50 396€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
12 340 € -26 829 € 21 282 € 12 136 € -566 € 161 642 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 780 € -25 869 € 28 588 € 17 548 € 2 316 € 212 038 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
12 340 € -26 829 € 21 282 € 12 136 € -566 € 161 642 €