Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOV-VIA, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
402 085 € 388 209 € 439 088 € 3 458 449 € 4 474 541 € 234 286 € 202 084 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
402 085€ 388 209€ 439 088€ 3 458 449€ 4 474 541€ 234 286€ 202 084€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
322 460 € 320 089 € 395 933 € 3 152 131 € 3 893 189 € 219 476 € 170 217 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 563€ 87 587€ 139 025€ 735 820€ 1 306 302€ 93 541€ 6 918€
10
B.2
Služby
262 897€ 232 502€ 256 908€ 2 416 311€ 2 586 887€ 125 935€ 163 299€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
79 625 € 68 120 € 43 155 € 306 318 € 581 352 € 14 810 € 31 867 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
70 888 € 107 882 € 80 300 € 238 376 € 224 505 € 3 146 €
13
C.1
Mzdové náklady
49 354€ 77 366€ 56 678€ 169 497€ 152 848€ 2 591€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 065€ 26 819€ 19 968€ 57 840€ 51 918€ 523€
16
C.4
Sociálne náklady
4 469€ 3 697€ 3 654€ 11 039€ 19 739€ 32€
17
D
Dane a poplatky
584€ 579€ 1 202€ 1 156€ 1 002€ 917€ 243€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 321€ 3 288€ 3 288€ 31 722€ 17 925€ 526€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 230€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
224€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
129€ 499€ 2 651€ 1 476€ 10€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 529€ 2 600€ 2 704€ 9 760€ 15 778€ 451€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 303 € -46 100 € -43 840 € 32 955 € 323 618 € 9 786 € 31 624 €
38
X.
Výnosové úroky
11€ 16€ 21€ 5€ 3€
39
N
Nákladové úroky
1 691€ 1 297€ 1 508€ 4 226€ 1 155€
41
O
Kurzové straty
96€ 72€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 425€ 2 353€ 3 352€ 9 897€ 11 190€ 569€ 408€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 116 € -3 650 € -4 945 € -14 179 € -12 324 € -564 € -405 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
187 € -49 750 € -48 785 € 18 776 € 311 294 € 9 222 € 31 219 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
962 € 6 728 € 69 348 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
962€ 6 728€ 69 348€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
187 € -49 750 € -49 747 € 12 048 € 241 946 € 8 262 € 31 219 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
187 € -49 750 € -48 785 € 18 776 € 311 294 € 9 222 € 31 219 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
187 € -49 750 € -49 747 € 12 048 € 241 946 € 8 262 € 31 219 €