Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 029 485 € 3 200 617 € 2 846 347 € 2 233 344 € 2 004 246 € 2 264 989 € 828 425 € 865 937 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 444 € 36 475 € 55 505 € 74 537 € 1 872 € 8 148 € 14 427 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 444 € 36 475 € 55 505 € 74 537 € 1 872 € 8 148 € 14 427 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 444€ 36 475€ 55 505€ 74 537€ 1 872€ 8 148€ 14 427€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 029 485 € 3 183 173 € 2 809 872 € 2 177 839 € 1 929 709 € 2 262 736 € 819 802 € 850 791 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 073 € 953 241 € 1 734 745 € 784 605 € 10 273 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
937 926€ 1 734 745€ 774 332€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 073€ 15 315€ 10 273€ 10 273€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 029 485 € 3 183 173 € 2 808 799 € 2 177 839 € 976 468 € 527 991 € 35 197 € 840 518 €
072
B.V.1.
Peniaze
354€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 029 485€ 3 183 173€ 2 808 799€ 2 177 839€ 976 468€ 527 991€ 35 197€ 840 164€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
381 € 475 € 719 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
381€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
475€ 719€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 029 485 € 3 200 617 € 2 846 347 € 2 233 344 € 2 004 246 € 2 264 989 € 828 425 € 865 937 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 394 720 € 3 087 484 € 2 692 334 € 2 137 182 € 1 779 716 € 2 102 329 € 776 399 € 574 274 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 750 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 750€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 770 899 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 770 899€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 388 460 € 3 081 974 € 2 686 824 € 2 131 672 € 1 774 206 € 1 325 930 € 770 899 € 568 774 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
634 765 € 113 133 € 154 013 € 96 162 € 224 530 € 162 660 € 52 026 € 291 663 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
40 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
40€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
633 266 € 112 463 € 153 308 € 95 352 € 224 280 € 162 460 € 52 026 € 291 663 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 € 283 € 1 653 € 91 779 € 833 € 2 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
91 779€ 833€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12€ 283€ 1 653€ 2€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16€ 289 794€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
883€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
564€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
631 819€ 112 451€ 153 009€ 93 699€ 132 501€ 161 627€ 52 026€ 1 867€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 459 € 670 € 705 € 810 € 250 € 200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
810€ 250€ 200€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 459€ 670€ 705€