Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 407 550€ 4 119 762€ 3 598 040€ 2 925 664€ 2 328 292€ 1 031 306€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 407 279 € 4 118 753 € 3 551 323 € 2 925 662 € 2 328 292 € 1 776 421 € 1 031 364 € 809 449 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 407 279€ 4 118 737€ 3 551 323€ 2 925 662€ 2 328 292€ 1 776 413€ 1 031 306€ 809 447€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16€ 8€ 58€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
149 730 € 43 069 € 41 920 € 50 201 € 16 752 € 17 123 € 14 414 € 19 286 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 175€ 2 287€ 4 402€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
122 592€ 24 039€ 22 400€ 31 080€ 13 143€ 7 222€ 5 335€ 7 583€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 581 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 057€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 484€
19
E.4.
Sociálne náklady
40€
20
F.
Dane a poplatky
23€ 92€ 90€ 122€ 122€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 444€ 19 030€ 19 030€ 19 030€ 3 456€ 6 276€ 6 278€ 6 736€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 444€ 19 030€ 19 030€ 19 030€ 3 456€ 6 276€ 6 278€ 6 736€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
113€ 490€ 68€ 61€ 360€ 392€ 443€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 257 549 € 4 075 684 € 3 509 403 € 2 875 461 € 2 311 540 € 1 759 298 € 1 016 950 € 790 163 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 284 687 € 4 094 698 € 3 528 923 € 2 894 582 € 2 315 149 € 1 766 016 € 1 023 684 € 797 462 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
271 € 1 009 € 46 718 € 2 € 33 848 € 5 € 2 € 26 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
29 € 4 € 2 € 20 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
29€ 4€ 2€ 20€
42
XII.
Kurzové zisky
271€ 1 009€ 46 718€ 2€ 33 819€ 1€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
436 907 € 175 470 € 154 975 € 175 389 € 70 562 € 59 098 € 28 582 € 51 436 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
182 222€ 75 499€ 76 931€ 110 096€ 20 365€ 20 201€ 7 291€ 34 178€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
254 685€ 99 971€ 78 044€ 65 293€ 50 197€ 38 897€ 21 291€ 17 258€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-436 636 € -174 461 € -108 257 € -175 387 € -36 714 € -59 093 € -28 580 € -51 410 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 820 913 € 3 901 223 € 3 401 146 € 2 700 074 € 2 274 826 € 1 700 205 € 988 370 € 738 753 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 432 453 € 819 249 € 714 322 € 568 402 € 500 620 € 374 275 € 217 471 € 169 979 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 432 453€ 819 249€ 714 322€ 568 402€ 500 620€ 374 275€ 217 471€ 169 979€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 388 460 € 3 081 974 € 2 686 824 € 2 131 672 € 1 774 206 € 1 325 930 € 770 899 € 568 774 €