Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
342 076 € 396 713 € 432 375 € 407 240 € 362 636 € 406 988 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
11€ 105€ 65€ 583€ 190€ 216€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
337 935€ 391 437€ 430 841€ 404 927€ 361 761€ 406 292€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 481€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 130€ 2 690€ 1 469€ 1 730€ 685€ 480€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
346 667 € 397 466 € 423 868 € 404 895 € 371 597 € 396 492 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
834€ 1 034€ 436€ 582€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 260€ 10 055€ 68 223€ 26 197€ 23 122€ 41 002€
11
C.
Služby
286 169€ 343 248€ 326 756€ 333 353€ 296 902€ 300 292€
12
D.
Osobné náklady
37 106€ 37 239€ 23 204€ 33 484€ 46 403€ 46 697€
13
E.
Dane a poplatky
601€ 592€ 595€ 777€ 320€ 589€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
875€ 1 343€ 1 533€ 6 625€ 7 000€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 605€ 14€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
656€ 384€ 2 723€ 3 411€ 4 414€ 330€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 591 € -753 € 8 507 € 2 345 € -8 961 € 10 496 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
30 517 € 38 239 € 35 093 € 44 926 € 41 491 € 64 632 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 € 9 € 26 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
7€ 9€ 26€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
420 € 633 € 527 € 408 € 162 € 232 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
71€
32
N.
Kurzové straty
14€ 15€ 49€ 5€ 2€ 15€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
406€ 618€ 478€ 403€ 160€ 146€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-420 € -633 € -527 € -401 € -153 € -206 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-5 011 € -1 386 € 7 980 € 1 944 € -9 114 € 10 290 €
36
P.
Daň z príjmov
119€ 2 438€ 1 047€ 961€ 1 699€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-5 130 € -1 386 € 5 542 € 897 € -10 075 € 8 591 €