Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Technical Services Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 430 538€ 8 090 747€ 7 990 745€ 8 958 826€ 9 115 187€ 13 356 135€ 12 066 845€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 449 174 € 8 113 218 € 7 958 175 € 8 953 342 € 9 141 374 € 13 371 683 € 12 071 391 € 10 396 186 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 162 720€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
107 394€ 81 678€ 64 818€ 108 922€ 87 599€ 449 834€ 638 726€ 1 024 673€
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 308 297€ 7 879 092€ 7 910 892€ 8 794 026€ 8 961 936€ 12 809 186€ 11 372 584€ 9 106 335€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
18 636€ 22 471€ -32 570€ -5 484€ 26 187€ 15 548€ 4 546€ 2 952€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 227€ 85 159€ 7 008€ 40 858€ 38 895€ 69 687€ 32 562€ 10 881€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 620€ 44 818€ 8 027€ 15 020€ 26 757€ 27 428€ 22 973€ 88 625€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 699 468 € 7 131 613 € 7 152 278 € 8 376 474 € 8 751 378 € 13 088 975 € 11 686 215 € 9 891 644 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 127 008€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 845 572€ 2 118 273€ 2 215 369€ 3 315 805€ 3 058 696€ 4 680 965€ 4 131 813€ 3 591 683€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 705 935€ 4 760 785€ 4 773 534€ 4 843 962€ 5 417 587€ 8 183 338€ 7 389 846€ 6 038 444€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
132 281 € 155 679 € 146 979 € 132 668 € 137 434 € 138 455 € 116 946 € 104 002 €
16
E.1.
Mzdové náklady
95 937€ 102 085€ 103 795€ 95 025€ 98 294€ 98 830€ 83 197€ 73 781€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 457€ 40 247€ 34 389€ 33 905€ 35 580€ 35 800€ 30 782€ 28 034€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 887€ 13 347€ 3 795€ 3 738€ 3 560€ 3 825€ 2 967€ 2 187€
20
F.
Dane a poplatky
72€ 88€ 88€ 33 416€ 33 390€ 131€ 223€ 181€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 097€ 4 243€ 4 244€ 4 244€ 4 245€ 2 519€ 3 122€ 3 122€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 097€ 4 243€ 4 244€ 4 244€ 4 245€ 2 519€ 3 122€ 3 122€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 914€ 80 776€ 6 547€ 40 865€ 72 757€ 70 174€ 31 503€ 12 905€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 597€ 11 769€ 5 517€ 5 514€ 27 269€ 13 393€ 12 762€ 14 299€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
749 706 € 981 605 € 805 897 € 576 868 € 389 996 € 282 708 € 385 176 € 504 542 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
882 820 € 1 104 183 € 954 237 € 737 697 € 599 439 € 410 265 € 494 197 € 539 545 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 226 € 67 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
226 € 67 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
226€ 28€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
39€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
487 € 937 € 2 231 € 1 638 € 1 602 € 1 628 € 1 611 € 1 580 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
57 € 41 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
57€ 41€ 2€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
430€ 896€ 2 231€ 1 638€ 1 602€ 1 628€ 1 609€ 1 580€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-487 € -937 € -2 231 € -1 638 € -1 602 € -1 628 € -1 385 € -1 513 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
749 219 € 980 668 € 803 666 € 575 230 € 388 394 € 281 080 € 383 791 € 503 029 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
160 353 € 209 378 € 171 255 € 123 547 € 93 488 € 66 503 € 88 874 € 120 317 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
160 831€ 216 041€ 171 353€ 124 142€ 100 534€ 68 852€ 88 892€ 120 340€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-478€ -6 663€ -98€ -595€ -7 046€ -2 349€ -18€ -23€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
588 866 € 771 290 € 632 411 € 451 683 € 294 906 € 214 577 € 294 917 € 382 712 €