Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRO - MED, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2015
29.02.2020
01.12.2014
28.02.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 525 € 2 525 € 2 000 € 4 220 € 2 720 € 2 795 € 7 170 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 525€ 2 525€ 2 000€ 4 220€ 2 720€ 2 795€ 7 170€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
613 € 613 € 643 € 4 632 € 704 € 740 € 834 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5€ 20€
10
B.2
Služby
613€ 613€ 638€ 4 632€ 684€ 740€ 834€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 912 € 1 912 € 1 357 € -412 € 2 016 € 2 055 € 6 336 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13
C.1
Mzdové náklady
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 912 € 1 912 € 1 357 € -412 € 2 016 € 2 063 € 6 306 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 912 € 1 912 € 1 357 € -412 € 2 016 € 2 063 € 6 306 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
402 € 402 € 262 € 480 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
402€ 402€ 262€ 480€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 510 € 1 510 € 1 095 € -412 € 1 536 € 1 583 € 6 306 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 912 € 1 912 € 1 357 € -412 € 2 016 € 2 063 € 6 306 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 510 € 1 510 € 1 095 € -412 € 1 536 € 1 583 € 6 306 €