Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 671 571€ 2 849 395€ 2 207 606€ 3 763 607€ 5 832 875€ 8 568 724€ 4 603 088€ 3 943 853€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 220 767€ 2 748 536€ 2 115 603€ 3 078 209€ 4 840 998€ 7 421 807€ 3 963 404€ 3 333 024€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 450 804 € 100 859 € 92 003 € 685 398 € 991 877 € 1 146 917 € 639 684 € 610 829 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 852 545 € 10 517 129 € 6 624 079 € 4 084 597 € 4 691 890 € 4 916 304 € 2 364 531 € 1 741 213 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 852 545€ 10 517 129€ 6 624 079€ 4 084 597€ 4 691 890€ 4 916 304€ 2 364 531€ 1 741 213€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 483 506 € 9 860 712 € 6 264 095 € 4 422 931 € 5 270 112 € 5 568 538 € 2 674 019 € 2 161 628 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
716 545€ 2 731 038€ 1 527 198€ 110 846€ 118 943€ 138 302€ 92 056€ 63 480€
10
B.2
Služby
10 766 961€ 7 129 674€ 4 736 897€ 4 312 085€ 5 151 169€ 5 430 236€ 2 581 963€ 2 098 148€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
819 843 € 757 276 € 451 987 € 347 064 € 413 655 € 494 683 € 330 196 € 190 414 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
202 715 € 167 309 € 157 930 € 152 669 € 164 874 € 154 935 € 156 561 € 161 076 €
13
C.1
Mzdové náklady
150 272€ 124 032€ 116 848€ 112 445€ 121 567€ 114 212€ 115 389€ 118 706€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
51 674€ 42 681€ 40 468€ 39 190€ 42 689€ 40 111€ 40 566€ 41 686€
16
C.4
Sociálne náklady
769€ 596€ 614€ 1 034€ 618€ 612€ 606€ 684€
17
D
Dane a poplatky
1 968€ 1 754€ 1 259€ 1 410€ 1 160€ 3 070€ 2 139€ 1 069€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
141 322€ 117 883€ 70 608€ 63 027€ 132 193€ 105 440€ 68 768€ 13 274€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
42 448€ 1 940€ 7 833€ 5 120€ 1 822€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 187€ 3 437€ 2 161€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-831€ 831€ -253€ 127€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
89 745€ 62 797€ 30 177€ 30 364€ 74 895€ 47 283€ 29 237€ 496€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 016€ 9 935€ 8 730€ 5 395€ 19 894€ 6 345€ 7 602€ 2 012€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
568 015 € 525 963 € 242 806 € 161 573 € 172 112 € 271 837 € 124 616 € 13 352 €
38
X.
Výnosové úroky
7€ 26€ 30€ 18€ 309€ 10€
39
N
Nákladové úroky
1 705€ 2 654€ 4 168€ 6 722€ 6 009€ 6 806€ 2 149€ 516€
40
XI.
Kurzové zisky
14 149€ 10 977€ 26 893€ 2 557€ 23 871€ 9 054€ 30 610€ 23 736€
41
O
Kurzové straty
12 964€ 14 629€ 6 471€ 1 438€ 11 814€ 10 871€ 37 457€ 19 069€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
47€ 59€ 1 081€ 21 845€ 9 286€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 042€ 14 434€ 10 114€ 10 645€ 6 634€ 7 738€ 3 543€ 2 439€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-13 515 € -20 740 € 6 206 € -15 141 € 21 289 € -7 057 € -12 230 € 1 723 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
554 500 € 505 223 € 249 012 € 146 432 € 193 401 € 264 780 € 112 386 € 15 075 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
120 010 € 112 207 € 56 567 € 34 552 € 45 883 € 58 509 € 22 790 € 3 483 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
120 010€ 112 207€ 56 567€ 34 552€ 45 883€ 58 509€ 22 790€ 3 483€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
434 490 € 393 016 € 192 445 € 111 880 € 147 518 € 206 271 € 89 596 € 11 592 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
2 425€
53
T
Mimoriadne náklady
909€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 516 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 516 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
554 500 € 505 223 € 249 012 € 146 432 € 193 401 € 264 780 € 113 902 € 15 075 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
434 490 € 393 016 € 192 445 € 111 880 € 147 518 € 206 271 € 91 112 € 11 592 €