Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 050 € 69 € 33 001 € 80 878 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
874 € 30 063 € 73 741 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
176 € 69 € 2 938 € 7 137 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
178 381 € 217 677 € 244 300 € 221 242 € 37 387 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
178 381 € 217 677 € 244 300 € 221 242 € 37 387 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
105 361 € 155 003 € 172 457 € 118 233 € 43 013 € 1 606 € 5 232 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
67 328 € 109 768 € 116 525 € 100 886 € 28 851 € 56 € 24 €
10
B.2
Služby
38 033 € 45 235 € 55 932 € 17 347 € 14 162 € 1 550 € 5 208 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
73 196 € 62 674 € 71 912 € 103 009 € -5 626 € 1 332 € 1 905 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
79 030 € 62 018 € 47 220 € 29 491 € 4 941 € 10 850 € 13 039 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 993 € 9 605 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 813 € 3 381 €
16
C.4
Sociálne náklady
44 € 53 €
17
D
Dane a poplatky
298 € 347 € 558 € 1 232 € 243 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 405 € 16 003 € 10 626 € 7 030 € 2 831 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 000 € 1 708 € 2 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 871 € 2 062 € 1 790 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
84 € 308 € 97 € 3 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 153 € 2 366 € 2 370 € 9 € 171 € 9 € 88 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-29 477 € -18 106 € 11 445 € 65 247 € -13 812 € -9 527 € -11 219 €
38
X.
Výnosové úroky
4 € 8 € 6 € 3 € 11 € 80 €
39
N
Nákladové úroky
730 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
463 € 314 € 379 € 447 € 242 € 113 € 169 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 193 € -310 € -371 € -441 € -239 € -102 € -89 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-30 670 € -18 416 € 11 074 € 64 806 € -14 051 € -9 629 € -11 308 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
961 € 1 346 € 11 609 € 960 € 2 € 15 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
961 € 1 346 € 11 609 € 960 € 2 € 15 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-30 670 € -19 377 € 9 728 € 53 197 € -15 011 € -9 631 € -11 323 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-30 670 € -18 416 € 11 074 € 64 806 € -14 051 € -9 629 € -11 308 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-30 670 € -19 377 € 9 728 € 53 197 € -15 011 € -9 631 € -11 323 €