Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 648 061 € 2 744 197 € 2 954 570 € 3 394 460 € 3 459 939 € 3 128 859 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 014 691 € 2 150 286 € 2 285 881 € 2 421 476 € 2 575 750 € 2 722 911 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 885 190 € 2 020 785 € 2 156 380 € 2 291 975 € 2 427 570 € 2 563 165 €
012
A.II.1
Pozemky
267 871€ 267 871€ 267 871€ 267 871€ 267 871€ 267 871€
013
A.II.2
Stavby
1 617 319€ 1 752 914€ 1 888 509€ 2 024 104€ 2 159 699€ 2 295 294€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
129 501 € 129 501 € 129 501 € 129 501 € 148 180 € 159 746 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
129 501€ 129 501€ 129 501€ 129 501€ 148 180€ 159 746€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
631 933 € 592 566 € 668 500 € 972 862 € 884 055 € 369 021 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
141 410 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
141 410€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
390 252 € 566 591 € 637 524 € 951 750 € 854 815 € 328 803 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 064€ 7 368€ 8 496€ 6 528€ 5 534€ 15 650€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
42 530€ 42 530€ 42 530€ 42 530€ 33 830€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
791 257€ 731 257€ 199 015€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 562€ 8 016€ 18 710€ 11 325€ 1 594€ 12 408€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
382 626€ 508 677€ 567 788€ 100 110€ 73 900€ 67 900€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
100 271 € 25 975 € 30 976 € 21 112 € 29 240 € 40 218 €
056
B.IV.1
Peniaze
190€ 25 975€ 20 976€ 20 976€ 20 976€ 20 976€
057
B.IV.2
Účty v bankách
100 081€ 10 000€ 136€ 8 264€ 19 242€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 437 € 1 345 € 189 € 122 € 134 € 36 927 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 427€ 1 345€ 189€ 122€ 134€ 36 927€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 648 061 € 2 744 197 € 2 954 570 € 3 394 460 € 3 459 939 € 3 128 859 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
292 934 € 219 847 € 194 227 € 595 515 € 639 935 € 141 577 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
126 001 € 126 001 € 126 001 € 126 001 € 144 680 € -375 996 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
126 001€ 126 001€ 126 001€ 126 001€ 144 680€ -375 996€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
38 644 € 38 644 € 38 644 € 38 644 € 38 644 € 38 644 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
38 644€ 38 644€ 38 644€ 38 644€ 38 644€ 38 644€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
50 202 € 24 582 € 448 731 € 473 929 € 438 664 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 202€ 24 582€ 448 731€ 473 929€ 444 674€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 010€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
73 087 € 25 620 € 24 582 € -22 861 € -22 318 € 35 265 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 355 127 € 2 524 350 € 2 760 343 € 2 798 945 € 2 820 004 € 2 987 282 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 000 € 1 500 € 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
800€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
768 308 € 768 308 € 768 308 € 768 308 € 768 308 € 767 871 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
768 308€ 768 308€ 768 308€ 768 308€ 768 308€ 767 871€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
475 129 € 441 908 € 476 688 € 451 202 € 434 365 € 423 302 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 790€ 45 041€ 104 483€ 22 357€ 7 869€ 192 775€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 426€ 960€ 960€ 960€ 82€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
451 913€ 395 907€ 371 245€ 427 885€ 426 496€ 230 445€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 110 690 € 1 312 634 € 1 515 347 € 1 579 435 € 1 617 331 € 1 795 309 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 110 690€ 1 312 590€ 1 515 338€ 1 579 435€ 1 617 331€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
44€ 9€ 1 617 331€ 177 978€