Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bioagris, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
421 251 € 412 459 € 402 871 € 391 646 € 375 786 € 388 968 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
421 251€ 412 459€ 402 871€ 391 646€ 375 786€ 388 968€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
77 507 € 105 667 € 125 494 € 116 252 € 67 282 € 91 135 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 584€ 7 867€ 5 972€ 9 295€ 2 486€ 2 396€
10
B.2
Služby
69 923€ 97 800€ 119 522€ 106 957€ 64 796€ 88 739€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
343 744 € 306 792 € 277 377 € 275 394 € 308 504 € 297 833 €
17
D
Dane a poplatky
490€ 523€ 490€ 490€ 490€ 490€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
135 595€ 135 595€ 135 595€ 135 595€ 135 595€ 135 595€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
286 876€ 30€ 532 260€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
292 529€ 3 478€ 4 571€ 3 851€ 559 897€ 3 307€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
202 006 € 167 196 € 136 751 € 135 458 € 144 782 € 158 441 €
38
X.
Výnosové úroky
2 877€ 3€ 2€ 3€ 7€
39
N
Nákladové úroky
116 955€ 143 141€ 110 264€ 130 213€ 140 505€ 94 792€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
538€ 352€ 947€ 27 147€ 26 598€ 28 308€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-117 493 € -140 616 € -111 208 € -157 358 € -167 100 € -123 093 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
84 513 € 26 580 € 25 543 € -21 900 € -22 318 € 35 348 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 426 € 960 € 961 € 961 € 83 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 426€ 960€ 961€ 961€ 83€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
73 087 € 25 620 € 24 582 € -22 861 € -22 318 € 35 265 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
84 513 € 26 580 € 25 543 € -21 900 € -22 318 € 35 348 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
73 087 € 25 620 € 24 582 € -22 861 € -22 318 € 35 265 €