Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Grafick Production, s. r. o. [zrušená]

 • Vydaný 31.8.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 170 z roku 2017 6.9.2017
 • Úpadca Grafick Production, s. r. o.
  IČO: 44710381
  018 52   Krivoklát
Oznam

Okresný súd Trenčín v právnej veci o zrušenie obchodnej spoločnosti Grafick Production, s. r. o., so sídlom 018 52 Krivoklát 112, IČO 44710381, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vo vložke číslo 25719/R, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka 22CbR/7/2017
 • ICS 3117208104
 • Vydal Mgr. Filip Bojda
 • Vydal FN vyšší súdny úradník
 • Odoslal Mgr. Petra Pazderová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 10.5.2018
Výmaz 23.6.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
6.9.2017
Rozhodnutie Zrušenie